Przywracanie rejestru w win XP


(Ymejl) #1

czy da się przywrócić sam rejestr w winXP?? jeśli tak to jak to zrobić?? W win 98 był prościej


(huber2t) #2

jeżeli przedtem zrobiłeś kopie rejestru to teraz możesz go przywrócić wydając polecenie regedit a następnie z menu plik wybrać importuj


(Ymejl) #3

a jeśli nie??


(Sebos99) #4

To użyj przywracania systemu :wink:


(Ymejl) #5

niestety przywracanie systemu odpada bo mam rozwalony rejestr i nie mogę zalogować się do systemu. Chodzi mi o to czy mogę zrobić to z płyty xp albo z wiersza poleceń


(huber2t) #6

raczej nie możesz


(JesperKyd) #7

Przywracanie uszkodzonego rejestru

Jeśli podczas uruchamiania Windows zobaczysz podobne komunikaty do wyliczonych poniżej oznacza to poważne uszkodzenie rejestru:

Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM

Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE

Stop: c0000218 {Awaria pliku Rejestru} Nie jest możliwe załadowanie przez Rejestr gałęzi (pliku): \Katalog_główny_systemu\System32\Config\SOFTWARE lub jego dziennika bądź drugiej kopii

ETAP 1 = przywrócenie kopii instalacyjnej

W ETAPIE 1 przywrócimy szkielet rejestru utworzony zaraz po instalacji systemu. Utworzymy w katalogu WINDOWS folder o nazwie tmp do którego skopiujemy obecne uszkodzone pliki rejestru, stare skasujemy i odzyskamy nowe z folderu repair.

  1. Startujesz do Konsoli Odzyskiwania

  2. W linii komend wpisujesz następujące polecenia (po każdym ENTER):

md tmp

copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak

copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak

copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak

copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak

copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

delete c:\windows\system32\config\system

delete c:\windows\system32\config\software

delete c:\windows\system32\config\sam

delete c:\windows\system32\config\security

delete c:\windows\system32\config\default

copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system

copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software

copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam

copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security

copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default

UWAGA: Ten krok przywraca rejestr z dziewiczej kopii zapasowej do stanu zaraz po instalacji czyli większość zmian zostanie utracona a programy nie będą się chciały uruchomić! By mieć świeższą datę rejestru należy po ukończeniu ETAPU 1 przejść do ETAPU 2:

ETAP 2 = podmiana kopią Przywracania systemu

Ten punkt dotyczy już tylko Windows XP które posiada Przywracanie systemu. Uruchomiliśmy więc system i teraz czas przywrócić jego wiedzę o zainstalowanych programach poprzez wydobycie nowszej kopii rejestru z folderu funkcji Przywracania systemu. Jeśli funkcja ta jest wyłączona nie można wykonać poniższych kroków!

  1. Należy odkryć niewidoczny folder funkcji Przywracania systemu C:\System Volume Information

Narzędzia >>> Opcje folderów >>> Widok

Zaptaszkuj Pokaż ukryte pliki i foldery i odptaszkuj Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane).

  1. Jeśli twój system plików to NTFS nie będziesz mógł otworzyć tego folderu dostając błąd odmowy dostępu:

Należy więc nadać sobie prawo do niego na podstawie TEGO sposobu.

  1. Otwierasz folder C:\System Volume Information. W środku zobaczysz kilka folderów o nazwach _restore {numerki}. Każdy z tych folderów będzie zawierał punkty przywracania w postaci jednego lub większej ilości podfolderów typu RPX np. RP1. Należy wybrać folder _restore{numerki} o dacie, która NIE jest najświeższa z tego prostego faktu iż zawiera on przekopiowaną zawartość ETAPU 1. Ponadto przy wyborze daty należy wziąć pod uwagę iż szkody rejestru mogą być zasejwowane w jednym z nowszych punktów przywracania.

  2. Po ustaleniu, który folder jest tym właściwym otwieramy go:

C:\System Volume Information_restore{numerki}\RPX\Snapshot

I z jego środka kopiujemy do C:\WINDOWS\Tmp następujące pliki rejestru:

_REGISTRY_USER_.DEFAULT

_REGISTRY_MACHINE_SECURITY

_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE

_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM

_REGISTRY_MACHINE_SAM

Zmieniamy ich nazwy na kolejno: DEFAULT, SECURITY, SOFTWARE, SYSTEM, SAM.

  1. Ponownie startujemy do Konsoli Odzyskiwania i wpisujemy dobrze już znane komendy:

del c:\windows\system32\config\sam

del c:\windows\system32\config\security

del c:\windows\system32\config\software

del c:\windows\system32\config\default

del c:\windows\system32\config\system

copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default

  1. Resetujemy komputer już normalnie i uruchamiamy Przywracanie systemu cofając komputer do wcześniejszej daty.

Wykonujemy backup rejestru

By uniknąć hardcoru w przyszłości wykonasz sobie kopię rejestru teraz gdy komp śmiga, że aż miło. Będziesz miał aktualniejszą kopię rejestru niż ta oryginalna i ominiesz problem z grzebaniem w folderze funkcji Przywracania sytemu. Utworzymy w C:\WINDOWS folder o nazwie tmp do którego skopiujemy pliki rejestru:

md tmp

copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system

copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software

copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam

copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security

copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default

Chcąc w przyszłości odzyskać prawidłowy rejestr z utworzonej przez siebie kopii wklepujesz w linii komend konsoli następujące komendy:

delete c:\windows\system32\config\system

delete c:\windows\system32\config\software

delete c:\windows\system32\config\sam

delete c:\windows\system32\config\security

delete c:\windows\system32\config\default

copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default

Wklepywanie tylu ścieżek dostępu w linii komend konsoli jest uciążliwe. Ułatw sobie więc życie i stwórz 2 pliki wykonywalne, które wykonają wszystkie komendy hurtem:

  • backup.bat: Będzie zawierał komendy pierwszej części czyli tworzenie kopii rejestru

  • recover.bat: Będzie zawierał komendy części drugiej czyli przywracania rejestru

Otwórz Notatnik, wklej w nim powyższe komendy, pliki o podanych wyżej nazwach zasejwuj na dysku. Jak zastartujesz do konsoli wystarczy tylko uruchomić te pliki. Jako pierwszy uruchamiasz ten tworzący backup ofcourse...... Ten drugi z uruchomieniem poczeka aż nastąpi sajgon. Pliki uruchamiamy komendą:

batch backup.bat

batch recover.bat


(Ymejl) #8

Dzięki, pomgło.