Przywracanie strzałki "skrót do" Win XP


(sensu) #1

Jak przywrócić te strzałki w rejestrze bez użycia programów?


(bachus) #2

http://windowsxp.mvps.org/arrow.htm