Przywracanie strzałki "skrót do" Win XP

Jak przywrócić te strzałki w rejestrze bez użycia programów?

http://windowsxp.mvps.org/arrow.htm