Przywracanie systemu – zniknęła zakładka


(Zbiwis) #1

Dla XP – Hone

Znikła mi zakładka dla =>Panel Sterowania => System => Własności Systemu.

W przypadku korzystania z Start => Wszystkie Programy => Akcesoria => Narzędzia Systemowe => Przywracanie Systemu Pojawia się komunikat „Przywracanie systemu nie może chronić tego komputera. Uruchom ponownie komputer a następnie ponownie uruchom przywracanie systemu”

Jednak w System Własności Systemu nie ma zakładki „przywracanie systemu”

Jak przywrócić „Przywracanie Systemu” powstało to podczas wyłączania.


(niezDarek) #2

zobacz to:

%5C/viewtopic.php?f=2&t=260317&start=0