Przywracanie systemu

Zamiast przywracania systemu wyświetla mi sie całe białe pole bez rzadnych opcji.Co jest??prosze o pomoc>A gdy otwieram media playera to pisze ,wystąpił wewneczny błąd systemu.

Niewiem co może być ,mozliwe Ze coś w biosie ,chyba niebędziesz mógł zrobić przywracania sytemy ,niestety masz pecha :stuck_out_tongue:

czekam na inne porady<>plis

no to bardzo pomogłes Piotrkowi :expressionless:

jak możesz to podaj log z Hijacka, może tam coś będzie

za czysty.Tego O10 - Hijacked Internet access by New.Net miales nie usuwac! !!

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 22:07:13, on 2005-02-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Opera 8 Beta\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Dacewicz\Pulpit\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\cidaemon.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM…\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM…\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU)

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{24C7E572-4D2A-410F-9E65-AE0B49618314}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{FE1886AF-BB42-4BC2-9C41-11DAA7C68019}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service - Unknown - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Czysty.

PS Edytuj posty.

log jest czysty, teraz to sie pogubiłem :?

I niestety stało się tak z winy userów, gdyż śledzę ten wątek od samego początku i nikt z modków przy nim nie majstrował 8) 8) 8)

Szkoda .że nic nie można poradzić.cześć :-(Do zamknięcia