Przywracanie ustawień domyślnych usługi Windows Update

Czasami może się zdarzyć tak, że usługa Windows Update w Windows 7 może się zablokować i instalować za każdym razem tę samą aktualizację (pomimo tego, że ta aktualizacja jest już zainstalowana). W takim wypadku należy przywrócić domyślne ustawienia usługi Windows Update.

Kopiujemy poniższy kod do notatnika. Zapisujemy plik pod dowolną nazwą z rozszerzeniem .cmd. Uruchamiamy nowo utworzony plik jako administrator.

net stop bits

net stop wuauserv

Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"

Ren %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore DataStore.bak

Ren %systemroot%\SoftwareDistribution\Download Download.bak

Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak

sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

cd /d %windir%\system32

regsvr32.exe /s atl.dll

regsvr32.exe /s urlmon.dll

regsvr32.exe /s mshtml.dll

regsvr32.exe /s shdocvw.dll

regsvr32.exe /s browseui.dll

regsvr32.exe /s jscript.dll

regsvr32.exe /s vbscript.dll

regsvr32.exe /s scrrun.dll

regsvr32.exe /s msxml.dll

regsvr32.exe /s msxml3.dll

regsvr32.exe /s msxml6.dll

regsvr32.exe /s actxprxy.dll

regsvr32.exe /s softpub.dll

regsvr32.exe /s wintrust.dll

regsvr32.exe /s dssenh.dll

regsvr32.exe /s rsaenh.dll

regsvr32.exe /s cryptdlg.dll

regsvr32.exe /s oleaut32.dll

regsvr32.exe /s ole32.dll

regsvr32.exe /s shell32.dll

regsvr32.exe /s wuapi.dll

regsvr32.exe /s wuaueng.dll

regsvr32.exe /s wups.dll

regsvr32.exe /s wups2.dll

regsvr32.exe /s qmgr.dll

regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll

regsvr32.exe /s wucltux.dll

regsvr32.exe /s wuwebv.dll

netsh reset winsock

net start bits

net start wuauserv

bitsadmin.exe /reset /allusers

Otwieramy aplet Windows Update i ręcznie wyszukujemy aktualizacje.