[PS] Pomoc dot. składni w PowerShell

Rename-Item -NewName {$_.BaseName.Substring(4)}"

W powyższym prostym przykładzie jeżeli:

“Rename-Item” to funkcja

“-NewName” to parametr

to czym jest “$_.BaseName.Substring” i gdzie mogę znaleźć szczegółowy wykaz możliwości z opisem działania?

basename to nazwa pliku na którym operujesz, substring to podciąg z ciągu znaków, a wykaz możliwości dostaniesz wpisując help w konsoli, lub -? po nazwie polecenia, są nawet przykłady (jak je uzyskać pisze w help dla konkretnego polecenia)