PsNews


(Piotrek Płatek) #1

zainstalowałem PsNews, jednak w miejscu gdzie powinny być newsy wyskakuje to

PZDr


(lazikar) #2

Co kryje sie dokładnie w 3 linijce tego pliku???


(Piotrek Płatek) #3

trzecia linijka

include "$newspath/show.php";

cały kod:

<?

$newspath="news";

include "$newspath/show.php";

?>

(lazikar) #4

Na serwerze nie ma show.php


(Piotrek Płatek) #5

a właśnie, że jest :slight_smile:

może coś źle zainstalowałem. Oto instrukcja:

|======================|

|== PsNews v1.3 ==|

|== http://www.imps.pl ==|

|======================|

==============

== LICENCJA ==

==============

  1. Wykorzystanie skryptu na stronie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Każdy użytkownik zobowi±zany jest do zapoznania się z jego tre¶ci±.

  2. Złamanie któregokolwiek z punktu niniejszego regulaminu jest równoznaczne z nielegalnym wykorzystaniem skryptu. W zwi±zku z tym - autorzy skryptu maj± prawo zaż±dać od użytkownika, lub - w przypadku braku współpracy - od administratora serwera usunięcia skryptu ze strony, lub nawet usunięcia całego serwisu.

  3. Prawa autorskie do skryptu posiada zespół programistów IMPSystems - Tomasz S±dej (Ictorn) oraz Jakub Przyborowski (Przybek).

  4. Zabrania się usuwania/modyfikacji/ukrywania adnotacji o prawach autorskich do skryptu - dotyczy to m.in. stopek “Powerem by NazwaSkryptu”, oraz adnotacji na ten temat zawartych w kodzie Ľródłowym. Nie wolno też przenosić tego podpisu w inne miejsce strony.

  5. Zabrania się przypisywania sobie autorstwa skryptu - tak więc dopisanie swojego podpisu do oryginalnych stopek narusza niniejszy regulamin. Ta sama zasada obowi±zuje w przypadku wprowadzania go¶ci w bł±d pisz±c na podstronach serwisu o rzekomym autorstwie niniejszego skryptu. Jedynym wyj±tkiem od tego jest wyraĽne pozwolenie autorów skryptu.

  6. W przypadku udostępniania skryptu do ¶ci±gnięcia nie wolno modyfikować zawarto¶ci archiwum ze skryptem - dodawania własnych plików, zmiany już istniej±cych.

  7. W przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian w kodzie nie prowadzimy pomocy technicznej, chyba, że zmiany te zostały dokonane według wskazówek autorów skryptu, lub też, je¶li dana modyfikacja jest zatwierdzona przez autora jako poprawna i bezpieczna - informacje na temat takich modyfikacji umieszczane będ± w serwisie IMPSystems.

  8. Autorzy skryptu (wymienieni w punkcie 3) maj± prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu bez podania przyczyn, a także do zmiany regulaminu indywidualnie dla każdego użytkownika systemu.

  9. Prawo do sprzedaży, oraz pobierania opłat za użytkowanie/instalację/pomoc przy konfiguracji i użytkowaniu maj± tylko i wył±cznie autorzy skryptu wymienieni w punkcie 3.

  10. Aby wykorzystać skrypt na stronie o charakterze komercyjnym (tzn. w przypadku, gdy użytkownik ma jakiekolwiek przychody z prowadzenia serwisu, dotyczy to również stron wykonywanych odpłatnie na zamówienie) należy posiadać pisemn± zgodę autorów skryptu wymienionych w p.3.

===============================

== INSTALACJA I KONFIGURACJA ==

===============================

Najpierw katalog news należy nagrać na serwer.

Ustawienia CHMOD (systemy unixowe):

>> chmod 777 - dla katalogu news i katalogów znajduj±cych się wewn±trz niego

>> chmod 666 - dla plików znajduj±cych się w katalogu news i w jego podkatalogach

Aby wstawić system na stronę, w miejscu gdzie ma się ona znajdować należy wkleić taki fragment kodu:

<?

$newspath = “news”;

include("$newspath/show.php");

?>

gdzie wartość zmiennej $newspath to nazwa katalogu, w którym znajduj± się pliki systemu, np. dla katalogu “news” bedzie to $newspath = “news”.

Panel administracji to plik “admin.php” w katalogu news.

Domy¶lny dane to:

>> login: “admin”

>> hasło: “pass”

można je póĽniej zmienić poprzez panel administracyjny.

Gdy zalogujemy się, możemy dodawać, usuwać,

edytować newsy, usuwać i edytować komentarze, a także zmieniać konfigurację, oraz zarz±dzać

użytkownikami, banwoać niechciane IP i edytować wygl±d (szablony).

UWAGA! !!

Strona na któr± wstawiamy księgę musi mieć rozszerzenie .php lub inne, dla którego na serwerze ustawiona jest interpretacja skryptów php.

===============================

== AKTUALIZACJA Z WERSJI 1.x ==

===============================

Je¶li używamy już wersji 1.x, należy wrzucić do katalogu z newsami pliki zamieszczone w katalogu

“update” dostarczonym w niniejszym archiwum. Oczywi¶cie przed zrobieniem update zaleca się zrobienie

pełnego backupu katalogu z newsami.

Uruchamiamy skrypt update.php (po wcze¶niejszym nadaniu mu chmodów 666), jeśli wszystko przebiegnie

pomyślnie, należy usun±ć plik update.php i sprawdzić czy zostały usunięte pliki

users.txt oraz config.txt. Je¶li tak sie nie stało, usuwamy je równierz. Sprawdzamy równierz, czy CHMODY się

zgadzaj± (666 pliki i 777 katalogi), po czym odpalamy panel admina. Wszystko powinno teraz działać jak trzeba.

==========

== INNE ==

==========

Wszelki sugestie, pytania, czy zauważone błędy proszę kierować na nasze forum: http://forum.imps.pl

folder w którym siedzi cały system newsów nazywa się “news” CHMODY są dobre


(lazikar) #6

Pod ta lokalizacją nie ma. Zmienną zdefiniuj wpisujac nazwe katalogu lub w kadzie który podajesz zamiast zmiennej daj katalog. :slight_smile:


(Piotrek Płatek) #7

kurde, nie wiem o co chodzi z tymi zmiennymi, czy z innymi badziewiami.

zaraz umrę :cry:

Wytłumacz jak idiocie krok po kroku co mam zrobić


(lazikar) #8

w jakmi folderze masz to zainstalowane???

$newspath = “news” w config zamiast news wpisz swoją naqzwe katalogu.


(Piotrek Płatek) #9

w katalogu news


(lazikar) #10

wklej tu config.

Ukryj hasło ****


(adam9870) #11

Ja instalowalem PsNews niedawno.

Nie wklejalem zadnego kodu. :smiley:

Tylko utworzylem katalog o nazwie niusy skopiowalem do niego katalog news oraz zmienilem atrybuty plikow.

System newsow byl pod adresem

http://adres_twoej_stronki/niusy/index.php

A panel administarcyjny pod:

http://adres_twoej_stronki/niusy/news/admin.php

PZDR


(lazikar) #12

czyli nie news a niusy tak zdefiniuj zmienną.

Złączono Posta : 25 Sierpień 2005, 19:57:10

nie jeszcze inaczej.

$newspath = "niusy/news"

Taka zmienna Złączono Posta : 25 Sierpień 2005, 19:58:37

<?

$newspath = "niusy/news";

include("$newspath/show.php");

?>

(adam9870) #13

Ja nie wklejalem nigdzie kodu.

newsy byly wyswietlane pod adresem

http://adres_twojej_strony/niusy/index.php

Piotrmoto - sprubój tak zrobic 8)


(Piotrek Płatek) #14

a nie wiem o co biega :frowning: czekam do jutra na lazikar a

PZDr


(lazikar) #15

zrobione.


(adam9870) #16

Zrobiłem gotowca.

Wystarczy tylko ściągnąć, rozpakować, i wrzucić na serwa.

http://adam90.gaa.pl/piotrmoto.zip

Powodzenia


(Piotrek Płatek) #17

zrobione ? przecież dalej nie działa


(Bambit) #18

zaciekawił mnie ten temat więc sobie to zainstalowałem

więc po kolei

robisz katalog o nazwie załóżmy niusy

do niego wrzucasz skrypt czyli katalog news

w pliku w którym mają się pokazywać newsy wklejasz takie coś

<?

$newspath = "niusy/news";

include("$newspath/show.php");

?>

zmieniasz chmody i to tyle wszystko powinno działać :slight_smile:


(adam9870) #19

wrzuciles na serwa te pliki do ktorych podalem ci linka?


(Piotrek Płatek) #20

już, chwila

Złączono Posta : 25.08.2005 (Czw) 20:57

a co w tych plikach takiego nowego ? wyglądają mi jak te standardowe