publish online

Dlaczego nie mogę uruchomić opcji publish online w indesign cc 20202