Pulipt zdalny - Zablokowanie dostępu wybranym użytkownikom


(Ginter1) #1

Witam, jak w windows xp zablokować możliwość łączenia się wybranym użytkownikom ? Np. mam 2 użytkowników o nazwach Użytkownik1 i Użytkownik 2 . Chcę aby Użytkownik1 nie mógł łączyć się przez pulpit zdalny a Uzytkownik2 mógł . Jak tego dokonać ?


(Krasnal666) #2

Najprościej zmienić hasło i podać je tylko wybranym użyszkodnikom :lol:


(Mitos77) #3

Witam. W opcjach zdalnego pulpitu wybierz sobie użytkownika 2 jako tego który może się logować zdalnie. Ten zdalny musi mieć założone hasło dostępu do sesji. Możesz też zmienić port po jakim łączy się użytkownik np 3385 robi się to w rejestrze. w zaporze wyłączasz wyjątek Pulpit zdalny, tworzysz nowy port nazywasz go np zdalny, dla TCP dodajesz port 3385. Ścieżka do klucza rejestru to HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Terminal Server/WinStations/RDP-Tcp/PortNumber klikasz dwa razy zmieniasz wartości na dziesiętne i wpisujesz nowy port 3385. Ten użytkownik w połączeniu pulpitu zdalnego będzie musiał go podać np 192.168.1.10:3385. Oczywiście wymagany jest restart. Pozdrawiam :slight_smile: