Pulpit-szybkie tworzenie plików .txt


(Windows3211) #1

W ścieżce Nowy-->... ( PPM na pulpicie) brakuje możliwości tworzenia plików .txt.

Tak to wygląda

Jak tą opcję przywrócić?


(system) #2

Pobierz TweakUI stąd:

http://www.microsoft.com/windowsxp/down ... rtoys.mspx

Zainstaluj i w menu, pozycja Templates, zahacz to, co potrzebujesz.


(Windows3211) #3

Dzięki Poraj.

Jednak właśnie nie ma tego w templates. :frowning:

Nie wiem jakim cudem to się skasowało.


(Łukash) #4
Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt]

@="txtfile"

"PerceivedType"="text"

"Content Type"="text/plain"


[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\PersistentHandler]

@="{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew]

"NullFile"=""


[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile]

@="Text Document"

"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\

 00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\

 32,00,5c,00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,\

 00,2c,00,2d,00,34,00,36,00,39,00,00,00

"EditFlags"=dword:00010000

"BrowserFlags"=dword:00000008


[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\DefaultIcon]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\

 65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,35,\

 00,32,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell]

@="open"


[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open]


[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\

 54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,25,00,31,00,00,\

 00


[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\print]


[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\print\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,4e,00,4f,00,\

 54,00,45,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,20,00,2f,00,70,00,20,\

 00,25,00,31,00,00,00


[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\printto]


[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\printto\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6e,00,6f,00,\

 74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,70,00,74,\

 00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,20,00,22,00,25,00,32,00,22,00,20,00,22,00,\

 25,00,33,00,22,00,20,00,22,00,25,00,34,00,22,00,00,00

Zapisz jako .reg i dodaj do rejestru.

Lub TuneUp Utilities>System Control>Typy plików>Menu nowe>kliknij Dodaj i wskaż jakiś plik .txt


(system) #5

...lub Panel sterowania > Opcje folderów > Typy plików > Nowy i wpisz txt w okienku i zatwierdź.