Pulpit


(Storwert19) #1

mam problem, w zadenn znany mi sposob nie moge ustawic tapety pulpitu, jest tylko kolor niebieski i koniec, we wlsciwosciach nawet nie mozna nic wybrac, jest zablokowane, prosze o pomoc

Złączono Posta : 17.02.2007 (Sob) 12:04

prosze o przejrzenie tego, moze cos uruchamia sie zlego i to powoduje Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:06:41, on 2007-02-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\PLANET WL-8314\WLANMON.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\DOCUME~1\Ewelinka\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: XBTP06568 - {311F9DE8-6126-4EEE-B15F-65CBB3B4F9F6} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\AOL_security_toolbar.dll

O2 - BHO: Mario Forever Toolbar Helper - {8036D4D7-AAD3-4793-AB49-329E437155A8} - C:\Program Files\Mario Forever Toolbar\v2.0.0.3\Mario_Forever_Toolbar.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Mario Forever Toolbar - {463DF6D5-BEC1-4d67-B217-59DB692DFC53} - C:\Program Files\Mario Forever Toolbar\v2.0.0.3\Mario_Forever_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: AOL Security Toolbar - {3BB63FD4-3C00-44D7-94A9-5DE211900DEF} - C:\Program Files\AOL Security Toolbar\AOL_security_toolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [aol] "C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe"

O4 - HKLM..\RunServices: [stonedrv] c:\windows\system32\stonedrv.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: WL-8314 Configuration Utility.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {53AF6E02-F18F-4228-AC13-3E79773FBE50} (CMCBooter Object) - http://download.mysee.com/plugin/booter.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{87AB028C-B540-4B0E-A983-6113E5FB77C6}: NameServer = 192.168.10.1

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Active Virus Shield (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe" -r (file missing)


(adam9870) #2

Nie trzymaj hijacka w TEMPie lub innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

Plik usuń ręcznie będąc w trybie awaryjnym natomiast wpis HJT.

Poza tym widać ten nie najlepszej reputacji toolbar:

Jeśli chcesz to go również usuń.

Co do pulpitu - otwórz notatnik i wklej:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.


(JNJN) #3

Przeczytaj tematy przyklejone w tym dziale i popraw posta.JNJN