PUP.Optional.ASMagicPlayer.A i Blue Screen


(ango199169) #1

Witam.


(Acorus) #2

Wszystko usuń.Odinstaluj Your Software Deals,ASUS WebStorage Sync Agent.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM-x32\...\Run: [ASUSWebStorage] = C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\AsusWSPanel.exe [3576784 2012-12-19] (ASUS Cloud Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [RemoteControl10] = C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe [91432 2012-03-28] (CyberLink Corp.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [SkyDrive1] - {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} = No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [SkyDrive2] - {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} = No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [SkyDrive3] - {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} = No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [SkyDrive1] - {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} = No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [SkyDrive2] - {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} = No File
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [SkyDrive3] - {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} = No File
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2455604954-2530887820-808219429-1002 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2455604954-2530887820-808219429-1002 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\Ango\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-04-21]
R2 Asus WebStorage Windows Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\AsusWSWinService.exe [72192 2012-12-19] () [File not signed]
S3 BTATH_A2DP; \SystemRoot\system32\drivers\btath_a2dp.sys [X]
S3 btath_avdt; \SystemRoot\system32\drivers\btath_avdt.sys [X]
C:\ProgramData\SetStretch.exe
C:\ProgramData\SetStretch.VBS
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(ango199169) #3

Zrobione :slight_smile: Wrzucić jakiś log jeszcze, czy to wszystko?


(Acorus) #4

Jak wszystko gra to skasuj folder C:\FRST.