Pusty combobox

Dawno już nie kodziłem WinAPI bez wykożystania kreatora i chyba już czegoś zapomniałem bo mam problemy z uzupełnieniem listy w moim ComboBoxie…

Kod wygląda następująco:

CreateWindowExA(0,"ComboBox",0, WS_VISIBLE | WS_CHILD | CBS_SORT | CBS_DROPDOWNLIST,10,300,80,20,uchwytOkna,(HMENU)5,hInstance,0);

SendDlgItemMessageA(uchwytOkna, 5, CB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)"sec");

założyłem, że napis “sec” będzie mi się dodawał do mojej listy rozwijanej, ale się nie dodaje… co więc tutaj jest źle?

Spróbuj zrobić to w następujący sposób:

HWND hRes=GetDlgItem(uchwytOkna,5);

SendMessageA(hRes,CB_ADDSTRING,0,(LPARAM)“sec”);

jak nie zadziała to sprawdź wartość hRes.