Pusty wynik z pola SELECT w form. konatktowym


(wubeen) #1

Witam.

Mam skrypt służący do wysyłania wiadomości email z poziomu strony internetowej. Chcę aby adresat był wybierany z pola 'select' w formularzu.

W owym polu posiadam dwie opcje z różniącymi się od siebie emailami jako wartość 'value'. Niestety kiedy w kodzie PHP jako email podam "$_POST['getemail']" mail nie dociera do adresata. Kiedy zaś zamiast wartości $_POST wpiszę po prostu adres emailowy, wiadomość dochodzi bez problemu.

HTML

 1. Adresat Dyr. stategicznyDyr. handlowy
 2. Przedstaw się
 3. Twój email
 4. Temat
 5. Wiadomość

[/code] [b]PHP[/b]
[code]<?php include('inc/system.php'); if(!$_POST) exit; $email = $_POST['email']; //$error[] = preg_match('/\b[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9.-]+.[A-Z]{2,4}\b/i', $_POST['email']) ? '' : 'INVALID EMAIL ADDRESS'; if(!eregi("^[a-z0-9]+([\_\\.-][a-z0-9]+)*" ."@"."([a-z0-9]+([\.-][a-z0-9]+)*)+"."\.[a-z]{2,}"."$",$email )){ $error.="Wpisano błędny adres email"; $errors=1; } if($errors==1) echo $error; else{ $values = array ('name','email','message'); $required = array('name','email','message'); $your_email = $_POST['getemail']; $email_subject = "New Message: ".$_POST['subject']; $email_content = '
Ta wiadomość została wysłana z formularza na stronie www.xxx.com'; $header="From:$email\n"; $header.="Content-Type: text/html; charset=utf-8\n"; foreach($values as $key => $value){ if(in_array($value,$required)){ if ($key != 'subject' && $key != 'company') { if( empty($_POST[$value]) ) { echo 'PLEASE FILL IN REQUIRED FIELDS'; exit; } } $email_content .= '
'.getforminput($_POST[$value]).'
'; } } if(@mail($your_email,$email_subject,$email_content,$header)) { echo 'Message sent!'; } else { echo 'ERROR!'; } } ?>

Wydaje się, że wszystko powinno działać. Niestety w przypadku użycia $_POST mail nie dociera na skrzynkę pocztową. Jak rozumiem z pola select nie pobiera wybranej opcji i wysyłany mail nie posiada adresata. Dlaczego ?


(Agatonster) #2

wubeen ,

Zapoznaj się z tematem i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(wubeen) #3

Gotowe. Na innym forum mają takie cacko, co powoduje, że gdy w tytule użyłem tego wyrazu, to wyskoczyło powiadomienie iż on "słowem-wytrychem’ jest i co bym go szybciej zmienił. Niestety u was musicie się bawić w pisanie postów w tak drobnych sprawach. Pomyślcie, to nic trudnego wykluczyć możliwość używania kilku wyrazów w tytule wątku.


(ra-v) #4

Co zwraca

echo htmlspecialchars($_POST['getemail']).'
';

echo htmlentities($_POST['getemail']).'
';

?? Może tak

$your_email = urldecode($_POST['getemail']);

Od tego masz słownik w przeglądarce.


(wubeen) #5
if(mail($your_email,$email_subject,$email_content,$headers)) {

	echo '1 - '.htmlspecialchars($_POST['getemail']).'
';

	echo '2 - '.htmlentities($_POST['getemail']).'
';

	echo '3 - '.htmlspecialchars(urldecode($_POST['getemail'])).'
';

	echo '4 - '.htmlentities(urldecode($_POST['getemail'])).'
';

	echo '5 - '.urldecode($_POST['getemail']).'
';

	echo '6 - '.$_POST['getemail'].'
';

	echo '7 - '.$_POST['email'].'
';

	echo '8 - '.$_POST['subject'].'
';

	echo '9 - '.$_POST['name'].'
';

	echo '10 - '.$_POST['message'].'
';


	echo 'Message sent!'; 

	} else {

		echo 'ERROR!';

	}

Pola od 1 do 6: pusty wynik.

Reszta: wszystko OK!


(ra-v) #6

Po wrzuceniu w plik test.php takiego kodu…

<?php

//include('inc/system.php');


//if(!$_POST) exit;

$email = $_POST['email'];


//$error[] = preg_match('/\b[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}\b/i', $_POST['email']) ? '' : 'INVALID EMAIL ADDRESS';

if(!eregi("^[a-z0-9]+([_\\.-][a-z0-9]+)*" ."@"."([a-z0-9]+([\.-][a-z0-9]+)*)+"."\\.[a-z]{2,}"."$",$email )){

  $error.="Wpisano błędny adres email";

  $errors=1;

}

if($errors==1) echo $error;

else{


  $values = array ('name','email','message');

  $required = array('name','email','message');


  $your_email = $_POST['getemail'];

  $email_subject = "New Message: ".$_POST['subject'];

  $email_content = '

Ta wiadomość została wysłana z formularza na stronie www.xxx.com’; $header=“From:$email\n”; $header.=“Content-Type: text/html; charset=utf-8\n”; foreach($values as $key => $value){ if(in_array($value,$required)){ if ($key != ‘subject’ && $key != ‘company’) { if( empty($_POST[$value]) ) { echo ‘PLEASE FILL IN REQUIRED FIELDS’; exit; } } $email_content .= ‘
’.nl2br($_POST[$value]).’
’; } } if(mail($your_email,$email_subject,$email_content,$header)) { echo ‘Message sent!’; } else { echo ‘ERROR!’; } } ?> <?php echo '1 - ‘.htmlspecialchars($_POST[‘getemail’]).’ '; echo '2 - ‘.htmlentities($_POST[‘getemail’]).’ '; echo '3 - ‘.htmlspecialchars(urldecode($_POST[‘getemail’])).’ '; echo '4 - ‘.htmlentities(urldecode($_POST[‘getemail’])).’ '; echo '5 - ‘.urldecode($_POST[‘getemail’]).’ '; echo '6 - ‘.$_POST[‘getemail’].’ '; echo '7 - ‘.$_POST[‘email’].’ '; echo '8 - ‘.$_POST[‘subject’].’ '; echo '9 - ‘.$_POST[‘name’].’ '; echo '10 - ‘.$_POST[‘message’].’ '; ?>
1.
2. Adresat Dyr. stategicznyDyr. handlowy
3. Przedstaw się
4. Twój email
5. Temat
6. Wiadomość
7.

[/code] …i wysłaniu formularza widzę takie coś…

[code]Notice: Undefined variable: errors in /srv/www/localhost/test.php on line 12 Message sent! 1 - mail@wp.pl 2 - mail@wp.pl 3 - mail@wp.pl 4 - mail@wp.pl 5 - mail@wp.pl 6 - mail@wp.pl 7 - mail@wp.pl 8 - Test 9 - Raf 10 - testowa testowa Adresat Przedstaw się Twój email Temat Wiadomość

U Ciebie jest tak samo?

Albo to jakiś dziwny serwer albo w inc/system.php coś się dziej ze zmienną $_POST a w szczególności kluczem - co jest bardziej prawdopodobne. .


(adpawl) #7

Te kombinacje z urldecode etc. zbędne.

Błąd w 12 linii, to odwołanie do nieistniejącej zmiennej $errors. Trza na samym początku dać $errors=0; i będzie cacy.

Co jest w includowanym pliku i jaki ma on wpływ na wszystko - licho wie …prawdopodobnie jest w nim funkcja getforminput.

Tak czy owak, po korekcie tej zmiennej i bez funkcji getforminput (albo z nią i returnem) kod działa.

Poza tym, nie używaj eregi -ma status deprecated. Zamiast niej preg_match.


(ra-v) #8

To było strzelanie - bo coś się dzieje raczej w załączonym pliku, tylko czekamy za tym co się wyświetli użytkownikowi. Samo to że nie zwraca wartości to jest nadwyraz dziwne.

A co za różnica - chodzi tylko o test.