PyCurl - nie przesyła danych

Próbuje napisać bota, który się zaloguje na stronę.

Nie wiem dlaczego nie loguje na forum.

Kod:

# -*- coding: utf-8 -*-

import pycurl

import StringIO

b = StringIO.StringIO()


c = pycurl.Curl()

c.setopt(c.POST, 1)


c.setopt(c.URL, "http://adresjakiegosforum.pl/")


c.setopt(c.HTTPPOST, [("username", 'wpisznazwe'),("password", 'wpiszhaslo'),("redirect", 'index.php'),("login", 'Zaloguj')])

c.setopt(c.NOSIGNAL, 1)


c.setopt(pycurl.WRITEFUNCTION, b.write)


c.setopt(c.VERBOSE, 0)


c.perform()print c.getinfo(pycurl.HTTP_CODE), c.getinfo(pycurl.EFFECTIVE_URL), c.getinfo(pycurl.TOTAL_TIME)


print b.getvalue()

c.close()