Pytanie co do Loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:16:55, on 2005-11-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\System32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\tlntsvr.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\wpkontakt\wpkontakt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

[b]O1 - Hosts: 207.68.172.246 msn.com

O1 - Hosts: 207.68.172.246 msn.com[/b]

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Pest Cleaning] "C:\Program Files\eTrust PestPatrol\core\ppclean.exe" "clean" "cws" "2"

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

[b]O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe[/b]

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Outpost Firewall Pro Quick Tune - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O12 - Plugin for .cdx: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\Npcdp32.dll

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{57212C88-F48F-4151-89D7-988A474B28EA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{57212C88-F48F-4151-89D7-988A474B28EA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates International Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

Co to są za wpisy 01 :?:

Jak wyłączyć pogrubiony wpis :?: Tylko nie mówcie mi

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe bo czegoś takiego nie ma :!: :!: Jest cośpodobne ale nie wiem czy to to.

to są wpisy do wywalenia, usuwasz hijackiem

a co masz skoro masz XP :smiley:

Wejdź panel sterowana i jak masz ustawiony panel klasyczny kliknij>>>opcje regionalne i językowe>>>język>>>szczegóły>>>zaawansowane>>>zaptaszkuj konfiguracja systemu i zastosuj :smiley:

:?

hiroaq , poczytaj

detektyw nie osłabiaj mnie, co tam ma wyczytać że to wpisy do kasacji :smiley:

Twoje wypowiedzi są nie jasne, napisz o co ci chodzi :?

Powiedz mi do czego ma służyc twój link? (co ma niby hiroaq wyczytac w twoim linku) :?

hiroaq te dwa wpisy 01 mozesz ciachnąć

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.