Pytanie o rękojmię Sprzedawcy

Cześć.

Art. 579. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi
§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Oddaję tv na gwarancji do serwisu producenta, wypalenie ekranu, serwis zabiera do wymiany ekranu. Mam o TYM fakcie pisemnie jakoś powiadomić sprzedawcę, żeby potem ewentualnie korzystać z rękojmi u niego?

Moim zdaniem nie, dopiero w przypadku odmowy naprawy sprzętu przez gwaranta.

nie musisz ale coś ci się pomyliło. rękojmia to pierwsze z czego się korzysta i przysługuje ci tylko raz, do pierwszej usterki/naprawy/wymiany, skoro korzystasz z gwarancji to w tym momencie tracisz już prawa do rękojmi w przyszłości, nie możesz z niej skorzystać bo tak ci się podoba, albo jedno albo drugie.

Nie prawda, oddawałem jedną rzecz na reklamację do sklepu naprawa była robiona przez producenta na gwarancji. Drugi raz się popsuło to samo, ta sama historia, ale tym razem producent odmówił naprawy. Więc tutaj wkroczyła rękojmia początkowo odrzucona, ale poszło pismo od rzecznika praw konsumenta plus argumentacja, że za pierwszym razem roszczenie zostało uznane więc nie ma podstaw do jego odrzucenia za drugim razem. Ponieważ usterka była ta sama drugi raz to rękojmia tutaj zadziałała i towar miał być niewymieniony na nowy, lecz nie było go na stanie więc był zwrot pieniędzy.

zgadza się ale to właśnie jest rękojmia, zgłosiłeś usterkę do sklepu a oni dopiero do serwisu, to normalna procedura ale jeżeli jak autor zapewne robi, usterkę zgłasza do producenta przez procedurę gwarancyjną a nie sklep to potem w przyszłości nie może już korzystać z rękojmi w sklepie i ewentualnie ubiegać się o kasę z tego tytułu jak ty tylko z gwarancji jak za pierwszym razem.

Art. 579. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi
Dz.U.2018.0.1025 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
§ 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Wiec mogę korzystać z obu form reklamacji, ale mnie chodziło czy muszę powiadamiać Sprzedawcę o fakcie oddania TV do serwisu i wykrycia wady?

zrozum, masz prawa do obu form ale nie zamiennie. to co piszesz tyczy się tylko i wyłącznie jeśli zrobisz jak Fizyda i usterkę zgłosisz w sklepie, u sprzedawcy i mówisz że się zepsuło i korzystasz z rękojmi, on odda do serwisu itd, wszystko ok, ale jeśli nie pójdziesz do sklepu a bezpośrednio do producenta to rękojmia ci przepada.

A ja napiszę tak, udać się do rzecznika praw konsumenta, jest w każdym większym mieście i wszelkie porady są darmowe.
Potem napisz co Ci powiedział :slight_smile:.

Ja nie byłbym tego co pisze @mickey30 taki pewny, ale prawnikiem nie jestem więc nie zamierzam się kłócić.