Pytanie: Wymiana Danych bezprzewodowo

Czy jeżeli chce wymieniać dane bezprzewodowo z komutera na komuter to potrzebuje routera albo innego urządzenia ??

Możesz użyć połączenia AdHoc.

Ale jak to zrobić to połączenie?

Centrum sieci i udostępniania -> zakładka Wyświetl dostępne połączenia sieciowe -> Utwórz nowe połączenie i tam dalej wybierasz rodzaj będzie AdHoc

gdzie jest co centrum sieci?? Mam win XP

Aha no to połączenia sieciowe -> i tam utwórz nowe połączanie.

Ale tam nic nie ma ad-hoc