Python błąd invalid syntax linijka 11

Ktoś może mi ktoś powiedzieć dlaczego nie może powiedzieć dlaczego w linijce 11 jest błąd `Tekst
number = 23
running = True
while running:
guess = int(input("Podaj liczbę całkowitą: "))
if guess == number:
# Blok warunkowy zaczyna się w tym miejscu
print(“tak jest.”)
print(“nie trafione”)
# Tu kończy się blok warunkowy. Konczy se także petla!
running = False
elif guess > number:
else:
# Drugi blok
print(“Nie, liczba powinna być większa”)
# Koniec drugiego bloku …

print(“Nie, liczba powinna być mniejsza”)
# ten blok zostanie wykonany tylko gdy guessed > number
else:
print(“Koniec”)

Niby błąd masz z powodu braku wcięcia linię wyżej (a wkleiłeś jako czysty tekst to wcięć nie widać…):

running = False
elif guess > number:

a niby interperter chce:

 running = False
elif guess > number:

Wtedy niby mamy nowy błąd w linii 19:

File "<string>", line 19
    else:
    ^
SyntaxError: invalid syntax

mi pokazuje elif guess > number:
nie wiem dlaczego?