[Python] Chomikuj.pl - bot do uploadowania


(Adam Gr1) #1

Witam,

Chciałem napisać sobie program do wysyłania plików na serwis chomikuj.pl .

Staram się, żeby program wysyłał mniej, więcej takie same pakiety http, jak przeglądarka.

Nie wiem jednak co robię źle, bo w ostateczności plik nie zostaje umieszczony na serwerze.

#!/usr/bin/env python 

# -*- coding: utf-8 -*- 


import urllib2, urllib

import ClientForm

import random

import re

import socket

import cookielib

import httplib


#ChomikID, ChomikSubfolderId, SubfolderId, UploadToken, TokenTime

httpdata = """ctl00%24SM=ctl00%24CT%24NewFolder%24NFUp%7Cctl00%24CT%24NewFolder%24NewFolderButton&PageCmd=&PageArg=undefined&ctl00%24SearchInputBox=&ctl00%24SearchFileBox=&ctl00%24SearchType=all&SType=0&ctl00%24CT%24ChomikID={0}&ctl00%24CT%24TW%24TreeExpandLog=20188%7C&ChomikSubfolderId={1}&ctl00%24CT%24FW%24SubfolderID={2}&ctl00%24CT%24FW%24UploadToken={3}&ctl00%24CT%24FW%24TokenTime={4}&FVSortType=1&FVSortDir=1&FVSortChange=&FVPage=0&ctl00%24CT%24FrW%24FrPage=1&FrGroupId=0&FrRefPage=&FrGrpPage=&FrGrpName=&ctl00%24CT%24NewFolder%24NewFolderTextBox={5}&ctl00%24CT%24NewFolder%24AFDescr=&ctl00%24CT%24NewFolder%24AFPass=& __EVENTTARGET=ctl00%24CT%24NewFolder%24NewFolderButton&__ EVENTARGUMENT=& __VIEWSTATE=%2FwEPDwUKMTc2NzM2Njg0MxBkZBYCZg9kFgICAQ8WAh4GYWN0aW9uBQgvYWRhbV9nchYCAhUPZBYCAjMPZBYCZg9kFgICAw9kFgJmD2QWAgICD2QWAgIBD2QWAgIBD2QWAmYPZBYCAgMPZBYEZg9kFgQCAQ8PZA8QFgJmAgEWAhYCHg5QYXJhbWV0ZXJWYWx1ZQUFMjAxODgWAh8BZRYCZmZkZAIJDxQrAAJkZGQCAQ9kFgQCAQ8PZA8QFgJmAgEWAhYCHwEFBTIwMTg4FgIfAWUWAmZmZGQCCA8UKwACZGRkGAUFGWN0bDAwJENUJE1zZ0MkUE1TZW50UGFnZXIPFCsABGRkAhRmZAUUY3RsMDAkQ1QkTXNnQyRQTVNlbnQPPCsACgEGFQECaWRkBRZjdGwwMCRDVCRNc2dDJE1MTFBhZ2VyDxQrAARkZAIUZmQFEWN0bDAwJENUJE1zZ0MkTUxMDzwrAAoBBhUBAmlkZAUeX19Db250cm9sc1JlcXVpcmVQb3N0QmFja0tleV9fFgUFHGN0bDAwJExvZ2luVG9wJExvZ2luUmVtZW1iZXIFGmN0bDAwJExvZ2luVG9wJExvZ2luQnV0dG9uBRtjdGwwMCRDVCRQZXJtVyRMb2dpbkN0cmwkUkIFIGN0bDAwJENUJE5ld0ZvbGRlciROZXdGb2xkZXJNb2RlBSFjdGwwMCRDVCROZXdGb2xkZXIkTmV3Rm9sZGVyQWR1bHQ%3D&__ ASYNCPOST=true&"""class Chomik(object):

  def __init__ (self):

    self.opener = urllib2.build_opener()

    #obecna pozycja wsrod katalogow

    self.cur_adr = 'http://chomikuj.pl'


    

  def login(self, user, password):

    """

    Logowanie sie do chomika

    """

    #Wlaczenie trybu debuggowania (wyswietlanie wysylanych i otrzymywanych pakietow)

    h     = urllib2.HTTPHandler(debuglevel=1)

    #obsluga ciasteczek

    jar    = cookielib.CookieJar()

    opener  = urllib2.build_opener(h, urllib2.HTTPCookieProcessor(jar))

    #Przedstawiajmy sie jakos ladnie

    opener.addheaders = [('User-Agent','Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)')]

    

    #print "Logowanie"

    login_url = "http://chomikuj.pl"

    request  = urllib2.Request(login_url)

    response = opener.open(request)

    #Przeparsujmy strone w celu znalezienia formularzy

    forms   = ClientForm.ParseResponse(response,backwards_compat=False)

    response.close()

    #wybieramy pierwszy formularz

    form = forms[0]

    #i wypelniamy go

    form['ctl00$LoginTop$LoginChomikName']   = user

    form['ctl00$LoginTop$LoginChomikPassword'] = password

    form['ctl00$LoginTop$LoginRemember']    = ['on']

    request  = form.click('ctl00$LoginTop$LoginButton')

    response = opener.open(request)

    

    url = response.geturl()

    response.close()

    

    self.opener = opener

    self.cur_adr = url


  

  

  def chdirs(self, directories):

    """

    Zmien katalog

    np. (chdirs(/katalog1/katalog2/katalog3) )

    """

    dirs = [i for i in directories.split('/') if i != '']

    for dir in dirs:

      self.chdir(dir.replace('/',''))

    

  

  

  def chdir(self, directory):

    """

    Zmien katalog (zmiana o jeden poziom)

    """

    if directory == '..':

      #wyjdz z katalogu

      self.cur_adr,_,_ = self.cur_adr.rpartition('/')

      return

    wzor   = '(]*>(]*>)?([^<]*))'

    aut    = re.compile(wzor)

    

    request  = urllib2.Request(self.cur_adr)

    response = self.opener.open(request)

    tekst   = response.read()

    response.close()

    

    _,_, tekst = tekst.partition('ctl00_CT_FW_FolderLinksTable')

    tekst,_,_ = tekst.partition('ctl00_CT_FW_FilesUpdatePanel')

    #wyszukaj na stronie liste katalogow w katalogu, w ktorym sie znajdujemy

    res = aut.findall(tekst)

    

    #wyszukaj katalog, do ktorego chcemy wejsc

    for i in res:

      if i[3] == directory:

        self.cur_adr = 'http://chomikuj.pl' + i[1]

        return


        

  def mkdir(self, name):

    """

    Tworzenie katalogu

    """

    request  = urllib2.Request(self.cur_adr )

    response = self.opener.open(request)

    tekst   = response.read()

    

    ChomikID     = re.findall('
    ChomikSubfolderId = re.findall('
    SubfolderId    = re.findall('
    UploadToken    = re.findall('
    TokenTime     = re.findall('
    

    global httpdata

    postdata = httpdata.format( ChomikID, ChomikSubfolderId, SubfolderId, UploadToken, TokenTime, urllib.quote(name))#nazwa tworzonego katalogu 

    request  = urllib2.Request(self.cur_adr )

    request.add_data(postdata)

    


    response = self.opener.open(request)  

    response.close()    

  def upload(self, filepath):

    request  = urllib2.Request(self.cur_adr)

    response = self.opener.open(request)

    tekst   = response.read()

    response.close() 


    ChomikID     = re.findall('
    SubfolderId    = re.findall('
    UploadToken    = re.findall('
    TokenTime     = re.findall('
    #Wejdz na podstrone uploadowania pliku (nacisniecie na przycisk dodaj nowy plik)

    request = urllib2.Request('http://chomikuj.pl/ChomikUploadingFile.aspx?id={0}&sid={1}&tk={2}&t={3}'.format(ChomikID, SubfolderId, UploadToken, TokenTime), )


    response = self.opener.open(request)

    #zapamietaj adres pod ktory zostalismy skierowani (znajduje sie tam m.in. nr serwera)

    tmp_url = response.geturl()

    #przeparsuj strone, aby znalezc formularz uploadowania pliku

    forms   = ClientForm.ParseResponse(response,backwards_compat=False)

    response.close()

    form = forms[0]

    #dodaj plik do formularza (niech to bedzie jakis plik tekstowy)

    form.add_file( open(filepath), "text/plain", "data.txt" )

    request  = form.click()

    #dodaj jeszcze do naglowka pole 'Referer'

    request.add_header('Referer', tmp_url)

    response = self.opener.open(request)

    # w tym momencie nastepuje upload

    response.close() 

    

    

    

######################################################################################  

if __name__ == ' __main__':

  c = Chomik()

  print '\n\n\n\nLogowanie'

  c.login('tmp_chomik1', 'tmp_haslo')

  print '\n\n\n\nZmiana katalogu'

  #c.mkdir('śćąż')

  c.chdirs('/śćąż')

  #c.mkdir('prob aś7"')

  print '\n\n\n\nUploading'

  c.upload('proba.txt')

http://www.wklej.eu/index.php?id=7bca4ab97b

Oto co otrzymuję na wyjściu:

http://www.wklej.eu/index.php?id=9eaca1f436

A to jest mniej więcej ta sama sesja pod przeglądarką firefox (przy użyciu Live HTTP Headers)

http://www.wklej.eu/index.php?id=af376aacb3

Czy ktoś już pisał coś pod chomikuj.pl albo jakikolwiek uploader (np. pod rapidshare, megaupload...)? Czy ktoś ma pomysł jak napisać taki program?


(Methylz) #2

Google -> twill


(Adam Gr1) #3

Obawiam się, że twill nie poradzi sobie z javascriptami, którymi został obsiany chomik. Przepisałem program, aby upload był wykonywany za pomocą czystych socketów (bez korzystania z urllib/urllib2) i zaczął działać. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego bota, to mogę go później udostępnić.


(Methylz) #4

Daj kod na pw albo tu, zerknę z ciekawości :slight_smile:

Dobry motyw jest z Selenium ale on otwiera przeglądarkę.


(Pietrek93) #5

Także poproszę.


(Adam Gr1) #6

Kod programu wkleiłem tutaj:

chomik.py

http://www.wklej.eu/index.php?id=c36d86b07a

progress.py

http://www.wklej.eu/index.php?id=df091b4f45

Wrzuciłem także na mojego chomika

http://chomikuj.pl/adam_gr/ChomikUploader

Kod może nie jest najpiękniejszy, bo pisany na szybko, ale wysyłać pliki się da.