[Python] cztery wartości w macierzy 2x1?

Witam serdecznie.
Rozważmy proszę prosty kod:

import numpy as np
M = np.mat([[2.0,-1.0],[-1.0,1.0]])
lbd, vect = np.linalg.eig(M)
print(lbd) # wartosci wlasne
print(vect) # wektory wlasne

Zwróci nam:

[2.61803399 0.38196601]
[[ 0.85065081  0.52573111]
 [-0.52573111  0.85065081]]

Mnie interesują wartości z ‘vect’. Niestety:

print(type(vect))
print(len(vect))
print(len(vect[0]))

zwraca mi:

<class 'numpy.matrix'>
2
1

Czyli wygląda na to, że vect jest rozmiaru 2x1. Zawiera jednak cztery wartości.

print(vect[0])
print(vect[0][0])

zwraca:

[[0.85065081 0.52573111]]
[[0.85065081 0.52573111]]

Dlaczego nie mogę dostać się do pojedynczych wartości w tabeli vect? Jak powinienem to zrobić w najbardziej optymalny sposób?

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Sheaker

Ok. Dostęp poprzez funkcję .item()
Na przykład:

print(vect.item(3))

Pozdrawiam.