Python - funkcja kodująca tekst z klawiatury


(Pawlus1993) #1

Witam serdecznie,

jak napisać program, który każdemu słowu przypisuje liczbę naturalną?

Na przykład tekst: "to jest przykładowe zdanie a to jest przykładowe sformułowanie" powinien być zakodowany jako:

[0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 5]

 

Narazie mam coś takiego, program jednak nie działa dobrze:

def Enigma():
  i=0
  j=0
  zdanie = raw_input('Podaj zdanie do zakodowania: ')
  lista = zdanie.split()
  for index in range(i,len(lista)):
    for index1 in range(j,len(lista)):
      if lista[i] == lista[j]:
        lista[j] = i
      j = j+1
    i = i+1
    j=i
  return lista

 


(mikolaj_s) #2
lista[j] = i

Zamiast wrzucać dane do tej samej listy, utwórz nową listę  i do niej wrzucaj te numerki, a potem ją zwróć.


(nintyfan) #3

Czy to musi być lista, a nie przypadkiem słownik?


(nintyfan) #4

c = {}

for a in split_text:

   c[a] = 0

i = 0

for a in c.keys():

  print str(i) + " " + a

 i= i +1

 

Powinno działać, ale pewien nie jestem, bo nie testowałem

Teraz powinno działać, bo wszystkie problemy rozwiązałem