[Python] Kiedy stosować dwukropek na końcu linii kodu


(quantumrush) #1

Kiedy stosować dwukropek na końcu linii kodu?


(pionner) #2

Gdy dana linia opisuje blok kodu, który masz poniżej, czyli wszelkie warunki (if, elif), pętle (while, for, foreach), definicje klas (class), oraz funkcji/metod (def), wyjątki (try, except). Generalnie wszystko, co ma po sobie wcięcie.