Python łatwe zadanie - sumowanie wprowadzonych liczb

Napisz program, który będzie pobierał liczby i zapisywał w zmiennej o nazwie “liczba” do naciśnięcia klawisza ‘0’ oraz zwróci sumę pobranych liczb.

jestem w 1 technikum ktoś pomoże to zrobić ? wyjaśnić

Nie rozwiązujemy tutaj zadań domowych. Otwieraj pierwszą lekcję kursu pythona zamiast forum i się ucz.
Jeśli czegoś konkretnego nie będziesz rozumiała to możesz dopytać.

Funkcja new_input.print,pętla for lub while.
odczytywanie klawiszy przez input bądz new_input.
liczba=new_input(“Podaj liczbę>”);
suma to suma=suma+liczba;
if liczba==0 then print suma;
To pierwsze lekcje kursów