Python łatwe zadanie - sumowanie wprowadzonych liczb

Napisz program, który będzie pobierał liczby i zapisywał w zmiennej o nazwie “liczba” do naciśnięcia klawisza ‘0’ oraz zwróci sumę pobranych liczb.

jestem w 1 technikum ktoś pomoże to zrobić ? wyjaśnić

Nie rozwiązujemy tutaj zadań domowych. Otwieraj pierwszą lekcję kursu pythona zamiast forum i się ucz.
Jeśli czegoś konkretnego nie będziesz rozumiała to możesz dopytać.

Funkcja new_input.print,pętla for lub while.
odczytywanie klawiszy przez input bądz new_input.
liczba=new_input(“Podaj liczbę>”);
suma to suma=suma+liczba;
if liczba==0 then print suma;
To pierwsze lekcje kursów

Skoro łatwe zadanie, to dlaczego go nie rozwiążesz?

Pewnie brak mu/jej podstaw, to jakby tabliczkę mnożenia nie rozumieć i pisać, że 2*3 to 5 np. z winy poważnej dyskalkulii.

Ale może w prawie rok się nauczył/a jak w pętli sumować jakby miało to być np.:

2
wypluwa: 0+2
4
wypluwa: 2+4
5
wypluwa: 6+5

(opis sugeruje, że czekamy na 0 i wypluwamy 2+4+5 jako 11)


PS. Nie wywalaj tych swoich odpowiedzi na 10 miesięczne wątki, na forum zostaje ślad w postaci „(post skasowany przez autora)” i obok daty jest ołówek do podglądu co skasowałeś.

Zabronisz mi? Moderatorzy pozwalają na odkopywanie wątków sprzed 10 lat, więc do archelogoa mi daleko. Nie będziesz mi mówił co mam robić i jak żyć.

No to czekam aż klikniesz w kosz.

Możnaby zrobić konkurs na odkopanie najstarszego tematu :smiley:
Niektórzy nadal czekają na pomoc :rofl: