[Python] Ponowne wczytanie danych z XML do programu


(marroz28) #1

Witam,

Mam problem odnośnie jednej rzeczy otóż w moim programie mam 2 klasy formatki: MyFrame i MyFrame3. W pierwszej znajduje się grid z pakietu wxWidgets do którego pobierane są dane z XML, Znajduje się tam również przycisk który wywołuje formatkę MyFrame3 na której to znajdują się pola do dodawania nowych węzłów w XML-u. Moj problem polega na tym, że nie wiem jak zrobić tak żeby po naciśnięciu przycisku dodaj na formatce MyFrame3 zostały zaktualizowane dane w grid w formatce MyFrame. 

class MyFrame(gui_good.MyFrame):
  
  def loadxml(self):
    #ładowanie danych z xml do grid
    ####------
  def ButtonDODAJOnButtonClick(self, event):
    ####uruchomienie formatki MyForm3#####

class MyFrame3(gui_good.MyFrame3):
  def addtoxml(self):
    ####----
    ####----
  def AddButtonOnButtonClick(self, event)
    #pobranie danych z wxTextCtrl i wywyołanie funkcji addtoxml 
    #????? 
    #PROBLEM- jak zaktualizowac dane w grid znajdujacym się w class MyFrame

def main():
  ###########

A prościej chodzi mi o to jak stworzyć metodę która będzie “odświeżała” m_grid w innej klasie