Qemu-kvm + virt-manager nie działa


(Mk Md) #1

Witam. Chciałem uruchomić wirtualną maszynę na moim Debianie. w tym celu zainstalowalem pakiet qemu-kvm wg http://wiki.debian.org/KVM. Chcąc być wygodnym zainstalowałem także menadżer maszyn wirtualnych. Przy próbie uruchomienia managera pojawia się komunikat

Unable to open a connection to the libvirt management daemon.


Libvirt URI is: qemu:///system


Verify that:

 - The 'libvirtd' daemon has been startedFailed to connect socket to '/var/run/libvirt/libvirt-sock': Brak dostępu


Traceback (most recent call last):

 File "/usr/share/virt-manager/virtManager/connection.py", line 1146, in _open_thread

  self.vmm = self._try_open()

 File "/usr/share/virt-manager/virtManager/connection.py", line 1130, in _try_open

  flags)

 File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/libvirt.py", line 102, in openAuth

  if ret is None:raise libvirtError('virConnectOpenAuth() failed')

libvirtError: Failed to connect socket to '/var/run/libvirt/libvirt-sock': Brak dostępu

i uruchamia się program, ale nic nie można w nim zrobić sensownego bo cały czas pojawia się ten błąd. Spróbowałem wrzucić gksu przed polecenie uruchomienia i wtedy wyskakuje okno dialogowe z komunikatem

Błąd podczas uruchamiania menedżera maszyn wirtualnych: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Najczęściej przyczyną jest brakująca lub błędnie skonfigurowana usługa magistrali sesji D-Bus, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/ (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Wiersz poleceń "dbus-launch --autolaunch=3c57545fd9007fcac1f08fcd00001118 --binary-syntax --close-stderr" został zakończony z niezerowym stanem wyjścia 1: No protocol specified\nAutolaunch error: X11 initialization failed.\n).


Traceback (most recent call last):

 File "/usr/share/virt-manager/virt-manager.py", line 383, in 

  main()

 File "/usr/share/virt-manager/virt-manager.py", line 343, in main

  engine = vmmEngine()

 File "/usr/share/virt-manager/virtManager/engine.py", line 253, in __init__

  self.init_systray()

 File "/usr/share/virt-manager/virtManager/engine.py", line 269, in init_systray

  self.systray = vmmSystray(self)

 File "/usr/share/virt-manager/virtManager/systray.py", line 68, in __init__

  self.show_systray()

 File "/usr/share/virt-manager/virtManager/systray.py", line 135, in show_systray

  do_show = self.config.get_view_system_tray()

 File "/usr/share/virt-manager/virtManager/config.py", line 432, in get_view_system_tray

  return self.conf.get_bool(self.conf_dir + "/system-tray")

GError: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Najczęściej przyczyną jest brakująca lub błędnie skonfigurowana usługa magistrali sesji D-Bus, może to też być spowodowane blokadami NFS pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę http://projects.gnome.org/gconf/ (szczegóły - 1: Nie można uzyskać połączenia z sesją: Wiersz poleceń "dbus-launch --autolaunch=3c57545fd9007fcac1f08fcd00001118 --binary-syntax --close-stderr" został zakończony z niezerowym stanem wyjścia 1: No protocol specified\nAutolaunch error: X11 initialization failed.\n).

i program nawet się nie uruchamia.

Czy ktoś ma jakiś pomysł na to jak rozwiązać ten problem?