QT 5 OpenGL program się kompiluje, ale po uruchomieniu się sypie

Witam,

zacząłem programować w qt i opengl, wszystko fo tej poty dobrze szło, wszystko się kompiluje, jednak po uruchomieniu program się wysypuje (przestaje działać).

 

Zawartość pliku projekt:

http://wklej.org/id/1254202/

 

Zawaratość pliku glwidget.h

http://wklej.org/id/1254204/

 

Zawartość pliku mainwindow.h

http://wklej.org/id/1254206/

 

Zawartość pliku glwidget.cpp

http://wklej.org/id/1254211/

 

Zawartość pliku main.cpp

http://wklej.org/id/1254212/

 

Zawartość pliku mainwindow.cpp

http://wklej.org/id/1254214/