[QT/C++]Rysowanie gradientu krokowego - nie rozumiem

licz RGB osobno.

Rx=R1*(p-1)+R2*p

gdzie p to pozycja od 0 do 1.

Liczysz `p, mnożysz do np. przez ilość kroków, zaokrąglasz i dzielisz przez ilość kroków. np:

p=float(int(p*10))/10.0;