QT Creator i FMOD


(Kamiljano) #1

mam problemy z podlinkowaniem Fmoda do Qt Creatora. Czego bym nie wpisał w tym projekcie, to i tak za każdym razem jak chcę wpisać choć jedną funkcję zawartą w Fmodzie, to nie chce mi się kompilować.

Na razie mój plik projektu wygląda tak:

QT += core gui


TARGET = yoplayQT

TEMPLATE = appSOURCES += main.cpp\

    mainwindow.cpp \

  playlist_window.cpp \

  playlist.cpp


HEADERS += mainwindow.h \

  other.h \

  playlist_window.h \

  playlist.h \

  basic_playing_options.h \

  advenced_playing_options.h


CONFIG += no_lflags_merge

CONFIG += HAVE_FMOD

INCLUDEPATH += -"C:\Program Files\FMOD SoundSystem\FMOD Programmers API Win32\api\inc\"

LIBS += "C:\Program Files\FMOD SoundSystem\FMOD Programmers API Win32\api\lib\libfmodex.a"

Proszę o pomoc. Co jeszcze mam tutaj wpisywać, żeby mi się to poprawnie skompilowało?