Qt Creator i zmienne globalne


(Kamiljano) #1

Długo kodziłem w Visual Studio, ale mnie naszło, żeby nauczyć się QT i teraz wnerwiam się co chwila na różnice pomiędzy tymi kompilatorami...

Czy istnieje możliwość korzystania ze zmiennych globalnych jeżeli korzysta się z projektu składającego się z wielu plików? Tzn. wygląda to mniej więcej tak:

Plik main:

#include 

int zmienna;

#include "plik.h"


int main(){

...

}

Plik "plik.h"

void f()

{

zmienna=8;

}

taki Visual nie miałby w tym momencie najmniejszego problemu, żeby przypisać wartość do zmiennej globalnej zawartej w pliku main. Jednakowoż gdy piszę coś takiego w QT Creatorze, otrzymuję błąd, że zmienna nie jest zadeklarowana... Czy istnieje jakiś sposób, żeby to ominąć?


([alex]) #2

na początku pliku plik.h napisz:

extern int zmienna;