[QT] Manipulowanie zmienną globalną

Witam, mój program wygląda następująco:

sym1.h

#ifndef SYM1_H

#define SYM1_H

#include 

#include 

#include 

#include class MyWindow: public QWidget

{

  Q_OBJECT;

public:

  MyWindow();

  ~MyWindow() {}

private:

  QLabel *label1;

  QLabel *label2;


protected slots:

   int Pierwszy();

 protected:

   QPushButton *pushButton_1;

   QPushButton *pushButton_2;

   MyWindow *adr;

};#endif // SYM1_H

sym1.cpp

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

int z;

MyWindow::MyWindow (): QWidget()

{


  setGeometry (300,300,300,200);

  setWindowTitle ("Algorytm SJF");

  // int j = 75;

  pushButton_1 = new QPushButton(this);

  pushButton_1->setObjectName(QString::fromUtf8("pushButton_1"));

  pushButton_1->setGeometry(QRect(10, 10, 100, 27));

  pushButton_1->setText("Przycisk 1");

  connect(pushButton_1,SIGNAL (clicked()),this, SLOT(Pierwszy()));


  // int z = Pierwszy();

  QLabel * wsk[z];

  int j = 75;

  for(int i=0;i
  {

    wsk[i] = new QLabel (this);

    wsk[i]->setGeometry(j,80,175,20);

    wsk[i]->setText("+");

    j = j+10;

  }

  /*for(int b=0;b
  {

    delete wsk[b];


  }*/


  label2 = new QLabel(this);

  label2 ->setGeometry(70,90,175,20);


}

int MyWindow::Pierwszy()

{


  bool ok;

  z = QInputDialog::getInteger(this,"Pobieranie liczby","Podaj wartośc", 0,-100,100,1,&ok);

  label2->setNum(z);

  return z;

}

main.cpp

#include 

#include "sym1.h"


int main(int argc, char *argv[])

{

  QApplication app (argc, argv);

  QTextCodec::setCodecForCStrings (QTextCodec::codecForName ("Windows-1250"));

  MyWindow window;

  window.show ();

  return app.exec();

}

Chciałem, by po naciśnięciu przycisku “ok” program wyświetlił mi w głównym oknie “+”.

Nie rozumiem, dlaczego mimo, że z jest zmienną globalną, to cały czas wynosi ona 0 i przez to nie rysuje mi plusów w głównym oknie?

Nie powinno się używać zmiennych globalnych w 99,99% przypadków.

Pierwszy to metoda, masz z jej poziomu dostęp do this, możesz wywołać inne metody i raczej w na tym oprzyj modyfikacje obiektu.

Nie do końca rozumiem co chciałeś osiągnąć tym kodem, ale jest raczej do przepisania.

Chciałem, by to wyglądało tak: klikam na przycisk - wyświetla mi się okno, gdzie mogę wpisać liczbę. Wpisuję np. 5. Po naciśnięciu “ok”, w głównym oknie wyświetla mi się 5 plusów. Tylko nie wiem, dlaczego tutaj zmienna globalna nie działa.

To nie wystarczy, jeśli będziesz miał jakiś label i w nim wyświetlać “+++++” dla z = 5 (o ile o to Ci chodzi). Wystarczy QString(z, ‘+’).

Oczywiście z nie musi (i nie powinno) być zmienną globalną, wystarczy lokalna dla metody Pierwszy

A mógłbyś poprawić tę funkcję by to działało? Bo ja już nie mam kompletnie pomysłu

Mój plik sym1.cpp wygląda teraz następująco:

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

MyWindow *adr;

MyWindow::MyWindow (): QWidget()

{


  setGeometry (300,300,300,200);

  setWindowTitle ("Algorytm SJF");

  pushButton_1 = new QPushButton(this);

  pushButton_1->setObjectName(QString::fromUtf8("pushButton_1"));

  pushButton_1->setGeometry(QRect(10, 10, 100, 27));

  pushButton_1->setText("Przycisk 1");

  connect(pushButton_1,SIGNAL (clicked()),this, SLOT(Pierwszy()));

  adr = this;

  // int z = Pierwszy();

  /*for(int b=0;b
  {

    delete wsk[b];


  }*/

  str = new QString;

  label2 = new QLabel(this);

  label2 ->setGeometry(120,90,175,20);


}

int MyWindow::Pierwszy()

{

  int z = 0;

  bool ok;

  z = QInputDialog::getInteger(this,"Pobieranie liczby","Podaj wartośc", 0,-100,100,1,&ok);

  if(ok)

  {

    str->fill('+',z);


  }

  label2->setNum(z);

  return z;

}

Tylko, że mi tych plusów nie wyświetla w głównym oknie, po naciśnięciu ok pojawia się jedynie liczba od label2. Cały czas nie wiem, jak uzyskać zmienną z funkcji Pierwszy by móc jej użyć w konsktruktorze.

A po co Ci w konstruktorze wartość, która zostanie podana dopiero po wciśnięciu przycisku? Nie rozumiem zupełnie po co Ci tablica QLabel, którą konstruujesz a potem od razu usuwasz… bez sensu dla mnie. Ja proponuję zrobić oddzielną labelkę na te plusy i kiedy zostanie wywołana metoda Pierwszy w jej ciele wykonać po prostu m_label3->setText(…)

Moim celem jest napisać program, ktory zasymuluje algorytm SJF. Chciałem, by użytkownik wpisał długość procesu, program wyświetla wtedy ‘+’ i potem stopniowo je usuwa. Właśnie po to tworzę te obiekty i usuwam. Jeszcze, jak rozbuduję program dodam możliwość wpisania ilości procesów i wtedy program będzie usuwał procesy z najmniejszą ilością plusów, jednak zanim to zrobię to muszę rozwiązać problem z plusami. Zatem proszę Cię, jeżeli wiesz, jak rozwiązać mój problem ze zmienną ‘z’, moim sposobem, to napisz mi tutaj, bo męczę się z tym już drugi dzień a nadal nic nie wymysliłem, a nie mam zbyt dużo czasu, żeby to napisać. Będę ogromnie za to wdzięczny

To ja pytam: czy nie możesz użyć jednej labelki i w ustawiać jej wartość na string zawierający odpowiednią liczbę plusów?

Możesz mi rozwinąć myśl/napisać ten kod? Bo ja nie potrafię się domyślić o co Ci chodzi

#include 

#include 

#include 

#include 

#include 

MyWindow::MyWindow (): QWidget()

{

  int a;

  z = 0;

  setGeometry (300,300,300,200);

  setWindowTitle ("Algorytm SJF");

  pushButton_1 = new QPushButton(this);

  pushButton_1->setObjectName(QString::fromUtf8("pushButton_1"));

  pushButton_1->setGeometry(QRect(10, 10, 100, 27));

  pushButton_1->setText("Przycisk 1");

  a = connect(pushButton_1,SIGNAL (clicked()),this, SLOT(Pierwszy()));

  label1 = new QLabel(this);

  label1 ->setGeometry(120,80,175,20);

 // label2 = new QLabel(this);

 // label2 ->setGeometry(120,90,175,20);

 // label2 ->setNum(z);

}

void MyWindow::Pierwszy()

{

  bool ok;

  z = QInputDialog::getInteger(this,"Pobieranie liczby","Podaj wartośc", 0,-100,100,1,&ok);

  if(ok)

  {


    for(int i=z;i>0;i--)

    {

      Sleep(100);

      label1->setText("+");

    }

  }


}

Jeżeli o to Ci chodziło, to powiem Ci, że Twój sposób nie działa. Napisz mi proszę poprawny kod dla funckji Pierwszy, bo nie wiem o co chodzi

Miałem na myśli coś takiego:

MyWindow::MyWindow (): QWidget()

{

  setGeometry (300,300,300,200);

  setWindowTitle ("Algorytm SJF");

  pushButton_1 = new QPushButton(this);

  pushButton_1->setObjectName(QString::fromUtf8("pushButton_1"));

  pushButton_1->setGeometry(QRect(10, 10, 100, 27));

  pushButton_1->setText("Przycisk 1");

  connect(pushButton_1,SIGNAL (clicked()),this, SLOT(Pierwszy()));


	label1 = new QLabel(this);

	label1->setGeometry(40, 40, 175, 20);


  label2 = new QLabel(this);

  label2->setGeometry(70,90,175,20);


}

int MyWindow::Pierwszy()

{


  bool ok;

  int z = QInputDialog::getInteger(this,"Pobieranie liczby","Podaj wartośc", 0,-100,100,1,&ok);


  label1->setText(QString(z, '+'));

  label2->setNum(z);

  return z;

}

Btw. nie lepiej używać Layoutów zamiast na sztywno setGeometry?

ok, dzięki. A jaki jest sposób wyświetlania tekstu z opóźnieniem (w tym przypadku usuwanie plusów, ale z opóźnieniem, by ktoś, kto to widział, mógł na własne oczy zobaczyć, że te plusy się redukują)? Użyłem funkcji Sleep, jednak mimo tego nie uzyskałem zamierzonego efektu

MyWindow::MyWindow (): QWidget()

{

  setGeometry (300,300,300,200);

  setWindowTitle ("Algorytm SJF");

  pushButton_1 = new QPushButton(this);

  pushButton_1->setObjectName(QString::fromUtf8("pushButton_1"));

  pushButton_1->setGeometry(QRect(10, 10, 100, 27));

  pushButton_1->setText("Przycisk 1");

  connect(pushButton_1,SIGNAL (clicked()),this, SLOT(Pierwszy()));


  label1 = new QLabel(this);

  label1->setGeometry(40, 40, 175, 20);


  label2 = new QLabel(this);

  label2->setGeometry(70,90,175,20);


}

void MyWindow::Pierwszy()

{


  bool ok;

  int z = QInputDialog::getInteger(this,"Pobieranie liczby","Podaj wartośc", 0,-100,100,1,&ok);


  label1->setText(QString(z, '+'));


  for(int i=z;i>=0;i--)

  {

    label1->setText(QString(i,'+'));

    Sleep(1000);

  }


}

Nie pisałem dawno dawno w Qt, ale wydaje mi się, że wystarczy użyć timerEvent wraz z QObject::startTimer i QObject::killTimer.

// Do pliku nagłówkowego dodajesz

  int m_timerid;

  void timerEvent(QTimerEvent *event);


// do cpp


void MyWindow::timerEvent(QTimerEvent *event)

{

	QString tmp = label1->text();

	tmp.chop(1);

	label1->setText(tmp);

	if (tmp.isEmpty())

		killTimer(m_timerid);

}


// oraz


label1->setText(QString(z, '+'));

m_timerid = startTimer(500);

No i lepsze niż Sleep, bo przenośne.

OK, a jest w QT możliwość tworzenia napisów w pętli w stylu np.

“Proces nr 1”

“Proces nr 2”

“Proces nr 3” ?

Gdybym pisał w konsoli można by było użyć

for(int i=0;i<3;i++)

{

   cout << "Proces nr " << i << endl;

}

a da się to zrobić za pomocą setText?

W takim razie najpierw zbuduj taki napis w pętli, a potem go wyświetl.

Problem wyżej na razie zostawię.

Skorzystałem z Twoich porad, rozbudowałem program i teraz można wczytać ilość procesów i długość dla każdego procesu ( każdy proces będzie miał jakąś ilość plusów). Chciałem, żeby najpierw program wyświetlił wpisane plusy przez użytkownika i po naciśnięciu “ok” dla ostatniego procesu, program usuwał powoli plusy zaczynając od góry. Tu jest kod:

MyWindow::MyWindow (): QWidget()

{

  setGeometry (300,600,300,200);

  setWindowTitle ("Algorytm SJF");

  pushButton_1 = new QPushButton(this);

  pushButton_1->setObjectName(QString::fromUtf8("pushButton_1"));

  pushButton_1->setGeometry(QRect(10, 200, 100, 27));

  pushButton_1->setText("Zamknięta pula zadań");

  for(int i=0;i<10;i++)

  {

    label1[i] = new QLabel(this);

    label1[i]->setGeometry(40, (i+1)*10,175,20);


  }

  //label1->setGeometry(40, 40, 175, 20);


  label2 = new QLabel(this);

  label2->setGeometry(70,90,175,20);

  connect(pushButton_1,SIGNAL (clicked()),this, SLOT(Nowe_Okno()));

}

void MyWindow::Nowe_Okno()

{

  bool ok;

  x = QInputDialog::getInteger(this,"Pobieranie liczby","Podaj ilość procesów (od 1-10)", 0,-100,100,1,&ok);

  int *tab = new int[x];


  for(int i=0;i
  {

    tab[i] = Pierwszy(i);

  }

  if(x!=10)

  {

    for(int i=x;i<10;i++)

    {

      label1[i]->setText("");

    }

  }


  m_timerid = startTimer(500);

  if(ok)

  {

    for(int i=0;i
    {


      for(int j=0;j
      {

        tmp = new QString;

        *tmp = label1[i]->text();

        tmp->chop(1);

        label1[i]->setText(*tmp);

        if (tmp->isEmpty())

          killTimer(m_timerid);

      }

    }

  }

  delete tab;

}


int MyWindow::Pierwszy(int g)

{


  bool ok;

  z = QInputDialog::getInteger(this,"Pobieranie liczby","Podaj wartośc", 0,-100,100,1,&ok);

  label1[g]->setText(QString(z, '+'));

  return z;}

Tylko, że program zamiast robić to stopniowo, usuwa wszystko od razu i nie widać jego działania. Problem leży w tej funkcji ( na pewno musiałem ją źle napisać, bądź umieściłem w złym miejscu)

if(ok)

  {

    for(int i=0;i
    {


      for(int j=0;j
      {

        tmp = new QString;

        *tmp = label1[i]->text();

        tmp->chop(1);

        label1[i]->setText(*tmp);

        if (tmp->isEmpty())

          killTimer(m_timerid);

      }

    }

  }

Co tu jest nie tak?

Modyfikacja tych labelek z plusami powinna odbywać się w metodzie timerEvent, która jest przez timer wywoływana co określony czas,

A ta funkcja jest wywoływana przez m_timerid = startTimer(500);?

Jeżeli tak, to jak napisać ten fragment kodu:

if(ok)

  {

    for(int i=0;i
    {


      for(int j=0;j
      {

        tmp = new QString;

        *tmp = label1[i]->text();

        tmp->chop(1);

        label1[i]->setText(*tmp);

        if (tmp->isEmpty())

          killTimer(m_timerid);

      }

    }

  }

w metodzie timerEvent? Żeby to działało to musiałbym przekazać tam dodatkowo argument x i tab, a jak napiszę m_timerid = startTimer(500,x,tab), to mi błąd wywala, że tak się nie da

startTimer ma postać http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qo … startTimer

Przecież masz klasę, a w niej masz pola (zmienne składowe) - tam możesz zapisać dane, które mają być ‘współdzielone’ przez metody.

Btw. od ilu dni uczysz się programować?

PS Wczytałem się w dokumentację i wychodzi na to, że m_timerid jest zbędne

w QT uczę się programować od paru dni i się jeszcze gubię

Wsadziłem manipulowanie labelami w metodzie timerEvent

void MyWindow::Nowe_Okno()

{

  bool ok;

  x = QInputDialog::getInteger(this,"Pobieranie liczby","Podaj ilość procesów (od 1-10)", 0,-100,100,1,&ok);

  tab = new int[x];


  for(int i=0;i
  {

    tab[i] = Pierwszy(i);

  }

  if(x!=10)

  {

    for(int i=x;i<10;i++)

    {


      label1[i]->setText("");

    }

  }

  for(int i=0;i
  {

     a = i;

     m_timerid = startTimer(500);

  }


 // delete tab;

}


int MyWindow::Pierwszy(int g)

{


  bool ok;

  z = QInputDialog::getInteger(this,"Pobieranie liczby","Podaj wartośc", 0,-100,100,1,&ok);

  label1[g]->setText(QString(z, '+'));

  return z;}

void MyWindow::timerEvent(QTimerEvent *event)

{

  QString *tmp;

  tmp = new QString;

  for(int i = 0;i
  {

    *tmp = label1[a]->text();

    tmp->chop(1);

    label1[a]->setText(*tmp);

     if (tmp->isEmpty())

      killTimer(m_timerid);

  }

tyle, że program usuwa plusy tylko dla ostatniego labelu i to w dodatku szybko, a nie tak jak miało być - wolno

timerEvent jest wywoływany co 500ms - jeśli chcesz aby usuwał jeden plus to niech timerEvent usuwa jeden plus, a nie w pętli wszystkie. Na razie usuwasz cały czas z label1[a].

Ponadto niepotrzebnie tmp robisz wskaźnikiem, skoro to zmienna tymczasowa dla metody, wystarczy zwyczajna zmienna automatyczna.