[Qt] Wyświetlanie label


(Grzesczwa) #1

Wczoraj wieczorem analizowałem przykład w dokumentacji Qt - Chip (http://doc.qt.nokia.com/4.7/demos-chip.html).

Tylko mam do tego przykładu:

W classie chip (http://doc.qt.nokia.com/4.7/demos-chip-chip-cpp.html) jest funkcja

void Chip::mousePressEvent(QGraphicsSceneMouseEvent *event)

i przerobiłem ją na tak:

void Chip::mousePressEvent(QGraphicsSceneMouseEvent *event)

{

QGraphicsItem::mousePressEvent(event);

a = event->pos().x();

qDebug()<

}

i z niej chcę żeby współrzędne były wypisanie w Qlabel np w klasie View

label = new QLabel(name);

Jak to zrobić.

Serdecznie Pozdrawiam

Grześ


(Razi) #2

Dodać tego labela i zmieniać jego treść.

Zainteresuj się QStriniem i metodą arg


(przemo_li) #3

Najprościej jest po prostu utwożyć obiekt klasy QLable, i "pokazać" ją przez .show().

I po zczytaniu nowej wartości a, przekazywać ją jako parametr funkcji tego obiektu.