Radeon BIOS Editor - nie działają zmiany w "Fan settings"


(Sebenicz) #1

Potrzebuję zmienić progi w regulacji wentylatorem w Radku 6870 (referent). Zrzuciłem bios do pliku, otworzyłem w RBE, ustawiłem progi jak na zrzucie:

image_id: 5266

Bios wgrałem, ale nic się nie zmieniło. Wentylator działa jak poprzednio czyli na 21%, zamiast 50% jak ustawiłem.

Czy trzeba zastosować jakiś hack, aby ta zmiana zadziałała?...