Ratunku, komp ma wirusy

:frowning:

Witam serdecznie. Jestem mało zaawansowany, ale moj komp strrasznie spowalnia. Nod wykrył wirusa. Opócz tego co jakis czas wyskakuje okienko z informacja o bledach “Spooler SubSystem App”.

Proszę o pomoc.

Wysyłam LOGA.

Bardzo dziękuję za pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:11:53, on 2007-01-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\PadTouch\PadExe.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CePMTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

C:\Program Files\EzButton\EzButton.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

C:\WINDOWS\System32\ZoomingHook.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Program narzędziowy adaptera 802.11b USB \WlanUtility.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CeEPwrSvc.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programy\Download\hijackthis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] "C:\Program Files\TOSHIBA\PadTouch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CeEPOWER] C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CePMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CeEKEY] C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EzButton] C:\Program Files\EzButton\EzButton.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZoomingHook] c:\WINDOWS\System32\ZoomingHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h

O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Maciej Haudek 2000

O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerP\AM32.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Program narzędziowy adaptera 802.11b USB .lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_66.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C4484A08-7E3C-4E06-904B-F11772E24910}: NameServer = 192.168.0.1

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: CeEPwrSvc - COMPAL ELECTRONIC INC. - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CeEPwrSvc.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

Log czysty.

Gdzie NOD wykrywa te wirusy?

Przeskanuj http://www.ewido.net/en/ i pokaż raport oraz log z SilentRunners.

Ewido znalazł tylko całkowicie niegroźne ciasteczka.

Log z Silenta również jest ok.

Przeskanuj NODem i jeśli coś zostanie znalezione to wykonaj screena i pokaż go na Forum. Opis jak wykonać screena znajduje się tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=46412

Skanuje mi , wysle potem informacje o wirusach.

Ale prosze mi powiedziec, co znaczy ten komunikat

komunikatmo0.jpg

Niektórzy mowia ze to wirus gdzies siedzi.

Złączono Posty : 19.01.2007 (Pią) 23:22

Oto informacja o wirusach z NOD

wiruskx7.jpg

Jeszcze raz dziekuje za wszystkie rady. Ciesze sie ze znalazlem to forum i takie kompetentne osoby. Pozdrawiam

NOD nic groźnego nie wykrył. Aby to usunąć możesz użyć programu ATF Cleaner i przeczyść Java Cache.

Zajrzyj tutaj:

http://support.microsoft.com/kb/810894/pl

Dzieki za informacje. Nadal zastanawiam sie, dlaczego tak zamula sie ten komp. A moze czs zrobic formata. Ale nie chce m9i sie pozniej instalowac wszystkich potrzebnych programow. Jeszcze raz dzieki.

Zamula bo masz moc śmieci w autostarcie.

Przeczyść rejestr – użyj do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344.

Pozatym przejrzyj: Lista zbędników w autostarcie oraz Optymalizacja XP.

Wejdź: Start > uruchom > msconfig i w zakładce „Uruchamianie” odznacz, niepotrzebne według Ciebie, programy w autostarcie. :slight_smile: