Raz łaczy się z internetem, a raz nie


(McDracullo) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:35:10, on 2006-11-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity 2006\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity 2006\AVK\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity 2006\Firewall\GDFwSvc.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity 2006\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity 2006\Firewall\GDFirewallTray.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\Instalki\Do zwalczania syfu\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://mail.google.com/mail/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity 2006\Webfilter\AvkWebIE.dll

O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity 2006\Webfilter\AvkWebIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity 2006\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] C:\Program Files\WITaj!\Wit2000.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - Global Startup: G DATA Firewall Tray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6BC9DCE8-F96A-4F91-8874-77538BD72646}: NameServer = 213.241.79.37 195.114.181.130

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVKProxy - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity 2006\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity 2006\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: G DATA Personal Firewall (GDFwSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity 2006\Firewall\GDFwSvc.exe

O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

(system) #2

Log czysty. A problemy z podłączaniem się do netu mogą być spowodowane lipną jakości lini telefonicznej. Zgłoś sprawę do Tepsy.


(McDracullo) #3

Net z netii. Linie w porządku bo problemy od niedawna. Dziwne że problem występuje np. po restarcie...


(Bbieniol) #4

Firewalla masz poprawnie skonfigurowanego?