Re: problem z Win32/HackAV.G, Win32/Adware.Virtumonde


(mati539) #1

Wczoraj ściągnąłęm plik z internetu, który miał dwa wirusy: Win32/HackAV.G, Win32/Adware.Virtumonde Program.Tego pierwszego NOD32 (niby) usunął a tego drugiego dodał do kwarantanny.Dzisiaj na początku nie mogłem otworzyć żadnej przeglądarki (Opera, Mozilla Firefox, IE) tzn. mogłem je otworzyć ale pokazywały się jakieś błędy i pisało że zostaną zaraz zamknięte...Czy to jest wina tego wirusa i czy w ogóle został usunięty? o to mój log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:30, on 2008-06-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\ActiveSync\Wcescomm.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\PROGRA~1\ACTIVE~1\rapimgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

D:\Program Files\Ad Muncher\AdMunch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Program Files\HijackThis 2.0.2\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {20E59CA2-78B0-4431-BFD0-D8B5ADFC0056} - C:\WINDOWS\system32\opnkkkhe.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {9FB5BACE-C616-4BEF-B2A2-CBECFF3926B6} - C:\WINDOWS\system32\byXOiFVL.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [ec854c0e] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\wdslgnlb.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [BMefb67f92] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\iloxweis.dll",s

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "D:\Program Files\ActiveSync\Wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Block frame with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=1.0&pass=6788570A&id=menu_ie_frame

O8 - Extra context menu item: Block image with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=1.0&pass=6788570A&id=menu_ie_image

O8 - Extra context menu item: Block link with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=1.0&pass=6788570A&id=menu_ie_link

O8 - Extra context menu item: Don't filter page with Ad Muncher - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=1.0&pass=6788570A&id=menu_ie_exclude

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Report page to the Ad Muncher developers - http://www.admuncher.com/request_will_be_intercepted_by/Ad_Muncher/browserextensions.pl?exbrowser=ie&exversion=1.0&pass=6788570A&id=menu_ie_report

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\PROGRA~1\ACTIVE~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\PROGRA~1\ACTIVE~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\PROGRA~1\ACTIVE~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1198767079889

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1198865028412

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: opnkkkhe - C:\WINDOWS\SYSTEM32\opnkkkhe.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - D:\Program Files\Common\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe


--

End of file - 8107 bytes

Proszę o pomoc... :frowning:

W dniu 28.06.2008 , o godzinie 13:37 został dopisany post przez mati539

Jeszcze co to jest za plik o nazwie: LVFiOxyb.ini2 ?


(jessica) #2

Jak widać - VUNDO (Virtumonde) nie został usunięty.

Na pewno jest więcej plików tej infekcji, dlatego daj log z ComboFix

Log wklej na http://wklejto.pl/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

jessi


(mati539) #3

http://wklej.org/id/d5add468c9

o to Ci chodziło?


(jessica) #4

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\iloxweis.dll 

C:\WINDOWS\system32\wdslgnlb.dll

C:\WINDOWS\system32\vrwrryds.dll 

C:\WINDOWS\system32\opnkkkhe.dll


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{20E59CA2-78B0-4431-BFD0-D8B5ADFC0056}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] 

"ec854c0e"=-

"BMefb67f92"=-

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks] 

"{20E59CA2-78B0-4431-BFD0-D8B5ADFC0056}"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\opnkkkhe]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

-->CFScript3.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log). Daj ten log, który powstanie w trakcie usuwania.

Jeśli pójdzie dobrze, to: Po restarcie usuń ręcznie folder C:**** Qoobox.

jessi


(mati539) #5

http://wklej.org/id/c00ca7bf43


(huber2t) #6

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\gcdsihob.dll 

C:\WINDOWS\system32\ruqjrhik.dll 

C:\WINDOWS\system32\blnglsdw.ini 

C:\WINDOWS\BMefb67f92.xml

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link


(mati539) #7

A to co mi poleciła Jessica nie wystarczy?


(huber2t) #8

Nie, wykonaj to jeszcze co ja napisałem


(mati539) #9

http://wklejto.pl/4186


(huber2t) #10

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(mati539) #11

Kaspersky nic nie znalazl... :slight_smile: Słuchajcie jakiego antywirusa polecacie, bo chyba NOD32 nie jest najlepszym rozwiązaniem prawda ? Proszę o odpowiedź... i dziękuje za pomoc


(Leon$) #12

płatny Kasperski możesz potestować przez miesiąc

Kaspersky Anti-Virus http://www.kaspersky.pl/download.html?s=trial

:slight_smile: