React - unikalny key dla elementów listy - skąd go wziąć jeśli elementy listy się powtarzają?


(look997) #1

React wymaga unikalny key dla elementów listy - skąd go wziąć jeśli elementy listy się powtarzają?

Each child in an array or iterator should have a unique “key” prop.

Generowanie losowego nie jest zalecane.


(narandill) #2

Możesz użyć metody map, której callback przyjmuje interesujące Cię argumenty: currentValue, index, array:

const items = ["a", "b", "c", "a", "d"];
items.map((item, index) => console.log(index, item));

(look997) #3

Właściwie użyje index z tego i będzie ok chyba.