React - Zmapowana lista zawierająca komponenty - przenoszenie wartości do komponentu


(look997) #1

W komponencie BinFormatView zmapowałem tablicę declarations i przesłałem declaration do każdego komponentu BinFormatDeclarationView. Równocześnie, przesłałem stan z Redux store do BinFormatDeclarationView z innymi wartościami (takimi jak crude)

VSCode pokazuje taki błąd:
[js] Property 'declaration' does not exist on type 'IntrinsicAttributes & IntrinsicClassAttributes <Component <Pick <any, never>, ComponentState >> & Rea ...'.
chociaż kod działa dobrze.

W jaki inny sposób przesłać declaration z mapy? Czy przekazywanie wartości w atrybucie komponentu jest poprawne, jeśli używa się także redux? Czy może vscode przesadza?

class BinFormatDeclarationViewX extends Component {
  state = {};
  render() {
    const {declaration, crude} = this.props;
    const {symbolSize} = crude;

    return (
      <Fragment>
        {<span className="bin-format_symbol" >{declaration[0]*symbolSize}</span>}
        {<span className="bin-format_symbol bin-format_symbol--relation" >{declaration[1]*symbolSize}</span>}
        {<span className="bin-format_symbol" >{declaration[2]*symbolSize}</span>}
      </Fragment>
    )
  }
}
const BinFormatDeclarationView = connect(mapStateToProps, actions)(BinFormatDeclarationViewX);

class BinFormatView extends Component {
  state = {};
  render() {
    const {crude} = this.props;
    const {declarations} = crude;    
    return (        <ul className="bin-format_list">
          {declarations.map(declaration => <li className="bin-format_declaration" key={declaration}>
            <BinFormatDeclarationView declaration={declaration}/>
          </li>)}
        </ul>
    )
  }
}

function mapStateToProps(state) {
  return {...state}
}
const ConnectedBinFormatView = connect(mapStateToProps, actions)(BinFormatView);

Zastosowanie @ts-itgnore w żadnej konfiguracji nie pomaga.