Read More.. Jak to zmienić


(michalmw) #1

Witam.

Mam pewien problem, Mam na stronie joomli co robil kolega przycisk Read More.. Chciałbym go spolszczyć Lecz nie wiem jak. Mógłbym mi ktoś powiedzieć gdzie mogę to zmienić?

http://podprad.ezhp.pl jest strona i pokazane jak to wygląda.

Dzięki :slight_smile:


(_mnich) #2

to nie jest przycisk tylko link w kodzie trzeba poszukać pewnie


(michalmw) #3

Hmm, no tyle to sam wiem, tutaj masz plik php odpowiadający za to:. ja nic nie znalazłem:

<?php

/**

 * @version $Id: readmore.php 10571 2008-07-21 01:27:35Z pasamio $

 * @package Joomla

 * @copyright	Copyright (C) 2005 - 2008 Open Source Matters. All rights reserved.

 * @license GNU/GPL, see LICENSE.php

 * Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant

 * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or

 * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or

 * other free or open source software licenses.

 * See COPYRIGHT.php for copyright notices and details.

 */


// no direct access

defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );


jimport( 'joomla.plugin.plugin' );


/**

 * Editor Readmore buton

 *

 * @author Johan Janssens 

 * @package Editors-xtd

 * @since 1.5

 */

class plgButtonReadmore extends JPlugin

{

	/**

	 * Constructor

	 *

	 * For php4 compatability we must not use the __constructor as a constructor for plugins

	 * because func_get_args ( void ) returns a copy of all passed arguments NOT references.

	 * This causes problems with cross-referencing necessary for the observer design pattern.

	 *

	 * @param object $subject The object to observe

	 * @param array $config An array that holds the plugin configuration

	 * @since 1.5

	 */

	function plgButtonReadmore(& $subject, $config)

	{

		parent::__construct($subject, $config);

	}


	/**

	 * readmore button

	 * @return array A two element array of ( imageName, textToInsert )

	 */

	function onDisplay($name)

	{

		global $mainframe;


		$doc =& JFactory::getDocument();

		$template = $mainframe->getTemplate();


		// button is not active in specific content components


		$getContent = $this->_subject->getContent($name);

		$present = JText::_('ALREADY EXISTS', true) ;

		$js = "

			function insertReadmore(editor) {

				var content = $getContent

				if (content.match(//i)) {

					alert('$present');

					return false;

				} else {

					jInsertEditorText('', editor);

				}

			}

			";


		$doc->addScriptDeclaration($js);


		$button = new JObject();

		$button->set('modal', false);

		$button->set('onclick', 'insertReadmore(\''.$name.'\');return false;');

		$button->set('text', JText::_('ReadMore'));

		$button->set('name', 'readmore');

		// TODO: The button writer needs to take into account the javascript directive

		//$button->set('link', 'javascript:void(0)');

		$button->set('link', '#');


		return $button;

	}

}[/code]

(_mnich) #4

wiąże się to z językiem - po prostu nie masz tłumaczenia

poczytaj

http://docs.joomla.org/JText


(Irekxara) #5

Read more...

w kodzie to widać ale w którym pliku to sam musisz znaleźć :wink:


(_mnich) #6

tak widać ale to zostało wygenerowane z tej linki z php

$button->set('text', JText::_('ReadMore'));

moim zdaniem dociągnij tłumaczenie

i będzie oki a dzięki temu poprawisz inne tłumaczenia jeśli takie masz nie przetłumaczono

http://www.joomla.pl/index.php/componen ... Itemid,66/


(michalmw) #7

Rozumiem, jednak jest problem. Ta strona stoi na jakieś dziwnej przeróbce joomli. I choć wklejam język polski do katalogu leangue to i tak potem po wyborze polskiego nadal jest angielski. I tutaj jest cały problem.

Hmm, udało się, musiałem usunąć język angielski i ustawić ponownie język polski dla admina/witryny itd :wink:


(_mnich) #8

zedytuj tłumaczenie i wyszukaj "ReadMore" i przetłumacz sobie