Realtek RTL8101E Ubuntu 9.04


(Bart Miskiewicz) #1

Posiadam kartę sieciową RTL8101E , postawiłem Ubuntu 9.04 , i karta z pozoru wydaję się działać , wykrywa sieci i nawet się do nich łączy , ale rzeczywiście nie ma internetu , wiem że problem leży w sterownikach tylko nie mogę samemu sobie poradzić z instalacją mianowicie wyczytałem tutaj http://itx-server.blogspot.com/2008/07/sprzt-skompletowany-faq.html

  1. Ręczna instalacja sterownika r8101 z oficjalnej witryny(http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=7&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false#2) wg instrukcji zawartej w paczce.

  2. Deaktywacja felernego sterownika:

mv /lib/modules/uname -r/kernel/drivers/net/r8169.ko /lib/modules/uname -r/kernel/drivers/net/r8169.ko.old

depmod -a

  1. Zbudowanie nowego initrd.img

mv /boot/initrd.img-uname -r /boot/initrd.img-uname -r.old

mkinitramfs -o /boot/initrd.img-uname -r

Tylko że ta ręczna instalacja sterownika wygląda tak :

Check whether the built-in driver, r8169.ko (or r8169.o for kernel 2.4.x), is installed.

lsmod | grep r8169

If it is installed, please remove it.

rmmod r8169

note: If the built-in driver cannot removed by rmmod, please edit /etc/modprobe.conf and comment 'alias eth0 r8169'. Then, remmove it again or reboot your computer.

Unpack the tarball :

tar vjxf r8101-1.aaa.bb.tar.bz2

Change to the directory:

cd r8101-1.aaa.bb

If you are running the target kernel, then you should be able to do :

make clean modules (as root or with sudo)

make install

depmod -a

modprobe r8101

You can check whether the driver is loaded by using following commands.

lsmod | grep r8101

ifconfig -a

If there is a device name, ethX, shown on the monitor, the linux

driver is loaded. Then, you can use the following command to activate

the ethX.

Sytuacja wygląda następująco udało mi się tylko usunąć r8169 poprzez rmmod :

user@P:~$ rmmod r8169

ERROR: Module r8169 does not exist in /proc/modules

user@P:~$ sudo tar vjxf /home/user/Pulpit/r8101-1.012.00.tar.bz2

[sudo] password for user:

r8101-1.012.00/

r8101-1.012.00/src/

r8101-1.012.00/src/rtl_ethtool.h

r8101-1.012.00/src/rtl_eeprom.h

r8101-1.012.00/src/r8101_n.c

r8101-1.012.00/src/Makefile

r8101-1.012.00/src/rtl_eeprom.c

r8101-1.012.00/src/Makefile_linux24x

r8101-1.012.00/src/r8101.h

r8101-1.012.00/Makefile

r8101-1.012.00/readme

user@P:~$ cd r8101-1.012.00

user@P:~/r8101-1.012.00$ sudo make clean modules

make -C src/ clean

make[1]: Entering directory `/home/user/r8101-1.012.00/src'

rm -rf *.o *.ko *~ core* .dep* .*.d .*.cmd *.mod.c *.a *.s .*.flags .tmp_versions Module.symvers Modules.symvers Module.markers *.order

make[1]: Leaving directory `/home/user/r8101-1.012.00/src'

make -C src/ modules

make[1]: Entering directory `/home/user/r8101-1.012.00/src'

make -C /lib/modules/2.6.28-11-generic/build SUBDIRS=/src modules

make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.28-11-generic'

scripts/Makefile.build:41: /src/Makefile: No such file or directory

make[3]: *** No rule to make target `/src/Makefile'. Stop.

make[2]: *** [_module_/src] Error 2

make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.28-11-generic'

make[1]: *** [modules] Error 2

make[1]: Leaving directory `/home/user/r8101-1.012.00/src'

make: *** [modules] Error 2

user@P:~/r8101-1.012.00$ sudo make install

make -C src/ install

make[1]: Entering directory `/home/user/r8101-1.012.00/src'

install -m 744 -c r8101.ko /lib/modules/2.6.28-11-generic/kernel/drivers/net/

install: cannot stat `r8101.ko': No such file or directory

make[1]: *** [install] Error 1

make[1]: Leaving directory `/home/user/r8101-1.012.00/src'

make: *** [install] Error 2