Recenzje - dodawanie


(Blady2012) #1

Jak dodawać recenzje do programów ??


(Michal Kolatek) #2

Tam gdzie komentarze do prog się dodaje:

12ae3f109ed3b3b6m.png