Recordy Pascal

program recordy_POP;

const

MAX = 100;

type

ksiazka = record

tytul : string;

autor : string;

ilosc_stron : integer;

end;

ksiazki = array[1…100] of ksiazka;

var

plik : file of ksiazka;

//var

//ksiazka : text;

function ilosc_rec(var t:ksiazki) : integer;

var

ilosc, i : integer;

begin

write(‘Podaj ilosc recordow’);

read(ilosc);

for i := 1 to ilosc do

begin

write('Podaj tytul ksiazki: ');

readln(t_.tytul);_

write('Podaj autora: ');

readln(t_.autor);_

write('Podaj ilosc stron: ');

readln(t_.ilosc_stron);_

end;

ilosc_rec := ilosc;

end;

procedure zapisz_do_pliku(var t:ksiazki, ilosc_rec);

var

i : integer;

begin

assign(plik, ‘ksiazki.txt’);

rewrite(plik);

//try

for i := 1 to ilosc_rec do

Write(plik, ksiazki_);_

// finally

CloseFile(plik);

end;

begin

end.

Proszę o powiedzenie mi jak poprawić błąd w linijce “procedure zapisz_do_pliku(var t:ksiazki, ilosc_rec);”. Oczywiście nie zwracajcie uwagi na brak instrukcji w bloku głównym.

;/ Kod programu umieść pomiędz znacznikami code! :roll:

aby wyglądał tak jak poniżej!

program recordy_POP;


const

MAX = 100;

type


ksiazka = record

tytul : string;

autor : string;

ilosc_stron : integer;

end;


ksiazki = array[1..100] of ksiazka;


var

plik : file of ksiazka;


//var

//ksiazka : text;


function ilosc_rec(var t:ksiazki) : integer;

var

ilosc, i : integer;


begin

write('Podaj ilosc recordow');

read(ilosc);


for i := 1 to ilosc do

begin

write('Podaj tytul ksiazki: ');

readln(t[i].tytul);

write('Podaj autora: ');

readln(t[i].autor);

write('Podaj ilosc stron: ');

readln(t[i].ilosc_stron);

end;

ilosc_rec := ilosc;

end;


procedure zapisz_do_pliku(var t:ksiazki, ilosc_rec);

var

i : integer;

begin

assign(plik, 'ksiazki.txt');

rewrite(plik);

//try

for i := 1 to ilosc_rec do

Write(plik, ksiazki[i]);

// finally

CloseFile(plik);

end;beginend.

Poprawione, pisz strukturalnie - program jest czytelniejszy i wskazuje że ten co pisał rozumie co napisał :expressionless: :

program recordy_POP;

const

 MAX = 100;

type

 ksiazka = record

       tytul : string;

       autor : string;

       ilosc_stron : integer;

      end;


 ksiazki_ = array[1..100] of ksiazka;


var

 ksiazki : ksiazki_;

 plik : file of ksiazka;


//var

//ksiazka : text;


function ilosc_rec(var t:ksiazki_) : integer;

var

 ilosc, i : integer;

begin

 write('Podaj ilosc recordow');

 read(ilosc);


 for i := 1 to ilosc do

 begin

  write('Podaj tytul ksiazki: ');

  readln(t[i].tytul);

  write('Podaj autora: ');

  readln(t[i].autor);

  write('Podaj ilosc stron: ');

  readln(t[i].ilosc_stron);

 end;

 ilosc_rec := ilosc;

end;


procedure zapisz_do_pliku(var t: ksiazki_; ilosc_rec: integer);

var

 i : integer;

begin

 assign(plik, 'ksiazki.txt');

 rewrite(plik);

//try

 for i := 1 to ilosc_rec do

 Write(plik, t[i]);

// finally

 CloseFile(plik);

end;beginend.