Red Ocean kody do


(Agatonster) #1

galy1

Poczytaj - Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(Dark Alchemy) #2

TU masz trainer. Nie miałem jak sprawdzić (nie posiadam gry) ale powinno działać.