.reg clearRecentDocsOnExit # i komentarze

Helou,

Mam 2 pytania:

  • gdy ustawiam wartość clearRecentDocsOnExit na 0 w odpowiednim miejscu czyszczeniu ulega także lista w “Uruchom…” [menu start]. Czy jest jakaś alternatywna możliwość na czyszczenie listy (tylko) dokumentów (np. przy starcie systemu) lub możliwość usunięcia “Dokumenty” [menu start]. Interesują mnie tylko odpowiednie wpisy w rejestrze

  • co może być komentarzem w plikach *.reg # co jest ‘odbierane’ (po “Scaleniu”) jako komentarz

Z góry dzięki! :slight_smile:

ad 1. Jeżeli chcesz usuwać tylko listę ostatnio otwieranych dokumentów (tą z menu 'Moje bieżące dokumenty, w XP i bodajże ‘Niedawne’ w Viście) wstaw do autostartu plik wsadowy o treści np.:

@echo off

del /y %userprofile%\Recent\*.lnk

ad 2. W plikach reg komentarzem jest znak średnika -> ;. Np.

Windows Registry Editor Version 5.00


;ten klucz zawiera informacje o zainstalowanym i używanym sprzęcie

[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE]

próbowałem też ze znakiem # (co do komentarzy)

i wydaje mi się, że wszystko jest w porządku…

dzięki !!