Regedit nie jest prawidłową aplikacją systemu win32

Witam!

mojem kumplow po wpisaniu w uruchom regedit wyskakuje regedit nie jest prawidłową aplikacją systemu win32, a pozatym menadżer zadań po wciśnieściu ctrl+alt+del się nie pojawia

z góry dziękuję za odpowiedź ;]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:22:44, on 2007-01-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchosts.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\iPlus\iPlusChecker.exe

C:\Program Files\outlook\outlook.exe

C:\Program Files\Common Files\{6C249E51-028A-1045-1118-000811000030}\Update.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\winlog.exe

C:\WINDOWS\System32\p2pnetworking.exe

C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Windows\ADS.exe

C:\DOCUME~1\Domel90\DANEAP~1\RACLE~1\taskmgr.exe

C:\Program Files\s?stem\n?pdb.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\taskmgr.exe

C:\Program Files\iPlus\iPlusManager.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Documents and Settings\Domel90\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {F9479184-5F6A-70BA-13D2-76F2CF53109C} - C:\WINDOWS\System32\mjjn.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {CC6AA184-7259-458E-3EE2-46DFFF633DAC} - C:\WINDOWS\System32\mjjn.dll

O2 - BHO: XBTP05231 Class - {031F120A-BBAF-45d8-B306-375F2A6B9398} - C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~2\a120_tb.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_48.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\{3C249~2\Bar888.dll

O2 - BHO: (no name) - {CC6AA184-7259-458E-3EE2-46DFFF633DAC} - C:\WINDOWS\System32\mjjn.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O2 - BHO: (no name) - {F9479184-5F6A-70BA-13D2-76F2CF53109C} - C:\WINDOWS\System32\mjjn.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Soft - Alcohol 120% Toolbar - {1CE4EE89-2D5C-4361-AF3B-D902AB545381} - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120% Toolbar\a120_tb.dll

O3 - Toolbar: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\{3C249~2\Bar888.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System Files Updater] C:\WINDOWS\FlyakiteOSX\Tools\System Files Updater.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iPlusManager] C:\Program Files\iPlus\iPlusChecker.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [{6C249E51-028A-1045-1118-000811000030}] "C:\Program Files\Common Files\{6C249E51-028A-1045-1118-000811000030}\Update.exe" mc-110-12-0000137

O4 - HKLM\..\Run: [{6C249E51-0289-1045-1118-000811000030}] "C:\Program Files\Common Files\{6C249E51-0289-1045-1118-000811000030}\Update.exe" mc-110-12-0000137

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [p2p networking] p2pnetworking.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [p2p networking] p2pnetworking.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Rumu] "C:\DOCUME~1\Domel90\DANEAP~1\RACLE~1\taskmgr.exe" -vt yazb

O4 - HKCU\..\Run: [Zlnqjyq] C:\Program Files\s?stem\n?pdb.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: taskmgr.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/roulette_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_71.cab

O16 - DPF: {2A781DED-C22D-4153-9812-CEA98A32981C} (GameDesire Makao) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cardsmakao_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {70B410C0-BADA-11D4-8308-0080C8D7ED4A} (GameDesire Bridge) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/bridge_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_43.cab

O16 - DPF: {DECEAAA2-370A-49BB-9362-68C3A58DDC62} - http://static.zangocash.com/cab/Seekmo/ie/bridge-c10.cab?772cc85174fb1c609c7144bd27d7d08bf3ca95997095fb407fd67cd0b7bd53450d4f7206abda5ef46ee7424967a5219bc6064e06b975bf6b5f0fc324e3608f3a48dc1d1d60:e47240abcd53ae90b8f8bd658c0ddfd6

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DC65737D-10E4-49A3-88C9-2B462FE88F91}: NameServer = 212.2.96.51 212.2.96.52

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: COM+ Messages - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchosts.exe" -e mc-110-12-0000137 (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Pobierz The avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

=> Kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).

Po resecie może pojawić się okienko na dosłownie kilka sekund oraz log w notatniku. Wejdź tam gdzie masz avangera i skasuj plik backup.zip czyli np. c:\avanger\backup.zip.

Usuń w hjt.

Poczytaj o usuwaniu plików i folderów z pytajnikiem - Usuwanie PurityScan.

Sam tak ustawiałeś?

jeśli nie to usuń ręcznie plik:

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\taskmgr.exe

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners. Jeżeli podczas uruchamiania silenta pokaże się jakiś błąd, to proszę podać jego dokładną treść.