RegExp


(sexy69bis) #1

Szukam polskiego forum z działem RegEXp.
Jak dotychczas znalazłem tylko wstawki do różnych języków programowania.

Chciałbym usunąć z poniższego tekstu znaki “[?!;:,.-]”, które nie są literami
i nie są cyframi [^a-ząćęłńóśźż0-9A-ZĄĆĘŁŃÓŚŹŻ]" z lewej strony przed wyrazem “text”

.,:-!?żółć. Txt -> żółć. Txt
.,:-!?Żółć: tx" -> Żółć: txt

Na 2 forach już próbowali to rozgryźć.

Jak powinien wyglądać kod?

myRegExp.Pattern = "???"
Text(nr) = myRegExp.Replace(Text(nr), “”) :sleepy:

wykryłem to

teraz tylko odwrócić całe zaznaczenie i będzie OK.


(Aranthor) #2

Chodziło o coś takiego?
LINK


(sexy69bis) #3

Ja zrobiłem tak:

i tak

muszę przyznać, że moje są gorsze.
Bardzo dziękuję.