Registry cleaner 3.2

Na pasku obok godziny cały czas wyświetla się ten program i komunikat co jakąś minute że komputer jest zainfekowany i żebym ściągnął ten program.Prubowałem to usunąć programem Ad-Aware SE Personal oraz antywirusem Avast, lecz jak już się pewnie domyślacie nic z tego.Wiecie jak się tego pozbyć ? Pozdro :wink:

wklej logi z HijackThis i SilentRunners

Log z programu HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:39:16, on 2007-03-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe

C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\ASUS\Net4Switch\Net4Switch.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\Asus\Asus ChkMail\ChkMail.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe

C:\WINDOWS\msdrv.exe

C:\WINDOWS\msdrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {4713ce0e-1dd2-11b2-8cb5-80d4d3c65992} - C:\WINDOWS\system32\msasdwe2.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

O4 - HKLM…\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1

O4 - HKLM…\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [ABLKSR] C:\WINDOWS\ABLKSR\ABLKSR.exe

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

O4 - HKLM…\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools] “C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [CloneCDTray] “C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe” /s

O4 - HKLM…\Run: [tivenwvi.exe] C:\WINDOWS\system32\tivenwvi.exe

O4 - HKLM…\Run: [PSC tool] C:\WINDOWS\system32\psctoolx.exe

O4 - HKLM…\Run: [DC6_Check] “C:\Program Files\Common Files\WinAntiSpyware 2007 Free\uwasdc.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ERS_Check] “C:\Program Files\Common Files\WinAntiSpyware 2007 Free\uwasers.exe”

O4 - HKLM…\Run: [syswin] C:\WINDOWS\system32\v6.exe

O4 - HKLM…\Run: [sysxp] C:\windows\bfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [sysexec] C:\windows\webal.exe

O4 - HKLM…\Run: [DeluxeCommunications] C:\Program Files\DeluxeCommunications\Dxc.exe

O4 - HKLM…\Run: [spoolsvv] C:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

O4 - HKLM…\Run: [tcpipmon] tcpipmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Net4Switch] C:\Program Files\ASUS\Net4Switch\Net4Switch.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Konnekt] “C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe” /autostart

O4 - Startup: .protected

O4 - Global Startup: ASUS ChkMail.lnk = C:\Program Files\Asus\Asus ChkMail\ChkMail.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: .protected

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{01E87EA9-C784-49EB-93EE-B825CA2B4BE8}: NameServer = 85.255.116.108,85.255.112.93

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{6F6E12BF-4755-4FF1-B7E7-4E4EAC3D16FA}: NameServer = 85.255.116.108,85.255.112.93

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{AB024E0F-9AFF-4F63-8337-02870BCD0F5A}: NameServer = 85.255.116.108,85.255.112.93

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.108 85.255.112.93

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{01E87EA9-C784-49EB-93EE-B825CA2B4BE8}: NameServer = 85.255.116.108,85.255.112.93

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.108 85.255.112.93

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: A3dxq - C:\WINDOWS\system32\a3dxq.dll

O20 - Winlogon Notify: instcat - C:\WINDOWS\SYSTEM32\instcat.dll

O20 - Winlogon Notify: winccf32 - winccf32.dll (file missing)

O21 - SSODL: VAdFVpXNQO - {B81C2088-12B6-8A22-1703-BF90A5A41316} - C:\WINDOWS\system32\wanbn.dll (file missing)

O21 - SSODL: DCOM Server 20509 - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B20509} - C:\WINDOWS\system32\yzcl.dll (file missing)

O21 - SSODL: odb_set - {98C5A405-BD06-4ABB-82B7-51860E63107C} - odbcmr32.dll (file missing)

O23 - Service: Urządzenie alarmowe AlerterEventSystem (AlerterEventSystem) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sysfind.exe (file missing)

O23 - Service: ASWLSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ASWLSVC.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Windows Audio AudioSrvSchedule (AudioSrvSchedule) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sysfind.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Przeglądarka komputera BrowserDcomLaunch (BrowserDcomLaunch) - Unknown owner - *&€|ű.exe (file missing)

O23 - Service: Dziennik zdarzeń EventlogHidServ (EventlogHidServ) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sysfind.exe (file missing)

O23 - Service: Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny RasManwuauserv (RasManwuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sysfind.exe (file missing)

O23 - Service: Kompozycje ThemesWebClient (ThemesWebClient) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sysfind.exe (file missing)

O23 - Service: Kopiowanie woluminów w tle VSSRpcSs (VSSRpcSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\clbt.exe

O23 - Service: Windows Management Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dmnyi.exe

A to log Silent Runners

“Silent Runners.vbs”, revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\

“{B81C2087-0640-1045-0720-060509060030}” = ““C:\Program Files\Common Files{B81C2087-0640-1045-0720-060509060030}\Update.exe” te-110-12-0000271” [file not found]

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“MSMSGS” = ““C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background” [MS]

“Net4Switch” = “C:\Program Files\ASUS\Net4Switch\Net4Switch.exe” [“ASUS”]

“Skype” = ““C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized” [“Skype Technologies S.A.”]

“Konnekt” = ““C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe” /autostart” [“Stamina”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

“msdrvctrl” = “C:\WINDOWS\msdrvctrl.exe” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“HControl” = “C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe” [empty string]

“RemoteControl” = ““C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe”” [“Cyberlink Corp.”]

“NeroFilterCheck” = “C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [“Ahead Software Gmbh”]

“RTHDCPL” = “RTHDCPL.EXE” [“Realtek Semiconductor Corp.”]

“Alcmtr” = “ALCMTR.EXE” [“Realtek Semiconductor Corp.”]

“ASUS Live Update” = “C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe” [empty string]

“Power_Gear” = “C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1” [“ASUSTeK Computer Inc.”]

“Wireless Console 2” = “C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe” [null data]

“SynTPEnh” = “C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe” [“Synaptics, Inc.”]

“ABLKSR” = “C:\WINDOWS\ABLKSR\ABLKSR.exe” [“ASYSTeK Computer INC.”]

“ATIPTA” = ““C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe”” [“ATI Technologies, Inc.”]

“SMSERIAL” = “sm56hlpr.exe” [“Motorola Inc.”]

“Control Center” = “C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe” [“ASUSTeK COMPUTER INC.”]

“ISUSPM Startup” = “C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup” [“InstallShield Software Corporation”]

“ISUSScheduler” = ““C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start” [“InstallShield Software Corporation”]

“DAEMON Tools” = ““C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033” [“DT Soft Ltd.”]

“SunJavaUpdateSched” = ““C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

“WinampAgent” = ““C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe”” [file not found]

“CloneCDTray” = ““C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe” /s” [“SlySoft, Inc.”]

“tivenwvi.exe” = “C:\WINDOWS\system32\tivenwvi.exe” [file not found]

“PSC tool” = “C:\WINDOWS\system32\psctoolx.exe” [file not found]

“DC6_Check” = ““C:\Program Files\Common Files\WinAntiSpyware 2007 Free\uwasdc.exe”” [file not found]

“ERS_Check” = ““C:\Program Files\Common Files\WinAntiSpyware 2007 Free\uwasers.exe”” [file not found]

“syswin” = “C:\WINDOWS\system32\v6.exe” [file not found]

“sysxp” = “C:\windows\bfxtray.exe” [file not found]

“sysexec” = “C:\windows\webal.exe” [file not found]

“DeluxeCommunications” = “C:\Program Files\DeluxeCommunications\Dxc.exe” [file not found]

“spoolsvv” = “C:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe” [file not found]

“tcpipmon” = “tcpipmon.exe” [MS]

“avast!” = “C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [null data]

“UserFaultCheck” = “C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -u”

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “AcroIEHlprObj Class”

\InProcServer32(Default) = “c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll” [“Adobe Systems Incorporated”]

{4713ce0e-1dd2-11b2-8cb5-80d4d3c65992}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\msasdwe2.dll” [null data]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “SSVHelper Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}” = “Synaptics Control Panel”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll” [“Synaptics, Inc.”]

“{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {HKLM…CLSID} = “WinZip”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{E0D79305-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {HKLM…CLSID} = “WinZip”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{E0D79306-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {HKLM…CLSID} = “WinZip”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{E0D79307-84BE-11CE-9641-444553540000}” = “WinZip”

-> {HKLM…CLSID} = “WinZip”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

“{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” = “avast”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\

<> “{2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B20509}” = “DCOM Server 20509”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\yzcl.dll” [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

“VAdFVpXNQO” = “{B81C2088-12B6-8A22-1703-BF90A5A41316}”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\wanbn.dll” [file not found]

“DCOM Server 20509” = “{2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B20509}”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\yzcl.dll” [file not found]

“odb_set” = “{98C5A405-BD06-4ABB-82B7-51860E63107C}”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “odbcmr32.dll” [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

<> “System” = “lsass.exe” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> A3dxq\DLLName = “C:\WINDOWS\system32\a3dxq.dll” [null data]

<> AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”]

<> instcat\DLLName = “instcat.dll” [MS]

<> winccf32\DLLName = “winccf32.dll” [file not found]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = “PDF Column Info”

-> {HKLM…CLSID} = “PDF Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll” [“Adobe Systems, Inc.”]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

WinZip(Default) = “{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinZip”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

WinZip(Default) = “{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinZip”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

WinZip(Default) = “{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinZip”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL” [“WinZip Computing, Inc.”]

Group Policies {policy setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

“ForceActiveDesktopOn” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Enable Active Desktop}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

“shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

“undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp”

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp”

Active Desktop web content (hidden if disabled):

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0\

“FriendlyName” = “”

“Source” = “C:\Program Files\Internet Explorer\profsyv.html”

“SubscribedURL” = “”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\logon.scr” [MS]

Startup items in “Mitsu” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\Mitsu\Menu Start\Programy\Autostart

<> “.protected” [null data]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“ASUS ChkMail” -> shortcut to: “C:\Program Files\Asus\Asus ChkMail\ChkMail.exe” [“asus”]

“Adobe Reader Speed Launch” -> shortcut to: “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe” [“Adobe Systems Incorporated”]

“Adobe Gamma Loader” -> shortcut to: “C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe” [“Adobe Systems, Inc.”]

<> “.protected” [null data]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 20

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

“MenuText” = “Sun Java Console”

“CLSIDExtension” = “{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}”

-> {HKCU…CLSID} = “Java Plug-in 1.5.0_10”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

-> {HKLM…CLSID} = “Java Plug-in 1.5.0_10”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

“ButtonText” = “Messenger”

“MenuText” = “Windows Messenger”

“Exec” = “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [MS]

Miscellaneous IE Hijack Points


C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to “Reset Web Settings”)

Added lines (compared with English-language version):

Missing lines (compared with English-language version):

strings: 1 line

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe”” [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe”” [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]


<>: Suspicious data at a malware launch point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer “No” at the

first message box and “Yes” at the second message box.

---------- (total run time: 58 seconds, including 21 seconds for message boxes)

Pozdrawiam :wink:

to jest chyba to

C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe

ja uzylem programu statrer

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=1191

wylaczylem dziada z a w katalogu windows zmienilem nazwe tego .exe bo nie moglem go usunac (wywale go w trybie awaryjnym jako admin)