Regularne wyrażenia (RegEx)


(Djzon) #1

Jkaie regularne wyrażenie dla tej nazwy?

7_xE5-HfKqAe-0

[a-zA-Z0-9_-]

<==prawidłowe regularne wyrażenie?


#2
[A-z0-9-]+

(kostek135) #3

w .* też wpada. Zdajesz sobie sprawę, że na podstawie jednego przedstawiciela nie można napisać wyrażenia dla klasy?