Reimage repair i komunikat dns_probe_finished_no_internet


(Yaqoob 7) #1

Cześć, 


(MacGregor) #2

Reset DNS.


(Yaqoob 7) #3

w jaki sposób ?

 

Niestety po każdej komendzie /ipconfig (w tym flushdns) wyrzuca mi błąd aplikacji ipconfig.exe ‘Aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0xc00000022)…’