Reinstalacja Mozilla Firefox


(Chillout) #1

Tworzymy kopię zapasową profilu Mozilla Firefox za pomocą MozBackup.

Odinstalowujemy Mozilla Firefox za pomocą apletu Dodaj lub Usuń Programy.

Z katalogu Documents and Settings[nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Mozilla usuwamy katalog Firefox.

Z folderu C:\Program files usuwamy katalog Mozilla Firefox.

Usuwamy wpisy w rejestrze :

HKEY_CLASSES_ROOT|FirefoxHTML

HKEY_CURRENT_USER|Software|Classes|Applications|firefox.exe

HKEY_CURRENT_USER|Software\Mozilla

HKEY_LOCAL_MACHINE|Software|mozilla.org

Możemy również w tym celu skorzystać z Ccleaner.

Linux :

Przekopiowanie zawartości windowsowego profilu Firefoksa do "~/.mozilla/firefox" (Katalog domowy).

Mac Os X :

Terminal : / Aplikacje / firefox.app / Contents / MacOS / firefox-profilemanager

Ponownie instalujemy Mozilla Firefox w wersji najnowszej.

Inne systemy :

Firefox

Starsze wersje :

Firefox 2

Firefox 1.5

Ponownie korzystamy z MozBackup w przywróceniu profilu.

Domyślna lokalizacja profilu Mozilla Firefox:

MS Windows 95 i 98 z jednym użytkownikiem (bez logowania):

_C:\Windows\Dane Aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles[nazwa_profilu]_

MS Windows 95, 98 i Me z wieloma użytkownikami :

_C:\Windows\Profiles[nazwa_użytkownika]\Dane Aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles[nazwa_profilu]_

MS Windows 2000, XP i 2003 :

_C:\Dokuments and Settings[nazwa użytkownika]\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox_

MS Windows Vista :

_C:\Users[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles[nazwa_profilu]_

MacOS X :

~/Library/Mozilla/Firefox/Profiles/[nazwaf17c619f-34a4-4894-9eb8-050618acb0bbprofilu]/

~/Library/Application ~Support/Mozilla/Firefox/Profiles/[nazwaf17c619f-34a4-4894-9eb8-050618acb0bbprofilu]/

GNU/Linux :

~/.mozilla/firefox/[nazwaf17c619f-34a4-4894-9eb8-050618acb0bbprofilu]/


(VPN) #2

Jaki ma sens reinstalacja, jeśli błąd tkwi w profilu? Po jego przywróceniu za pomocą MozBackup problem wróci. Znacznie lepiej po prostu podawać link do Standardowej Diagnostyki.